Oznámení

Úkol na 12.12.: Doplnit a vylepšit diskusi, zdokonalit abstrakt. Opravit nedostatky předchozích verzí. Do 11.12. poslat revidovanou zprávu.

Definitivní termín odevzdání: Úterý 18.12. do půlnoci (elektronicky - e-mailem).

Rozvrh 

Středa 9:00 - 10:30 K3  

Povinná četba

Zásady psaní výzkumných zpráv

Zadání projektu

Zadání projektu

Data

Data si mohou studenti zapsaní na seminář stáhnout ze stránky předmětu v SISu (je nutné se přihlásit).

Ukázky, rady a porady

Najdete je na této stránce.

Cíl

Praxe v analýze reálných dat a zpracování výzkumné zprávy.

Během semestru budeme postupně analyzovat jeden datový soubor podle obecně formulovaného zadání a zpracovávat výzkumnou zprávu. Kromě otázek volby vhodných metod pro analýzu se budeme zabývat implementací těchto metod v R a zásadám vypracování logicky strukturované, typograficky kvalitní a laikům srozumitelné výzkumné zprávy.

Prerekvizity

Pokročilé regresní modely (NMST432)

Formát výuky 

Požadavky k zápočtu: Každý týden odevzdávat práci podle zadaného úkolu, koncem semestru odevzdat výzkumnou zprávu, zpracovat oponenturu.