Oznámení

Úvodní instruktážní schůzka se konala v pátek 10. 10. od 9:00 do 10:40 v Praktiku KPMS. Prezentace z instruktážní schůzky.

Plánované termíny konzultačních schůzek

Charakteristika předmětu

Cílem předmětu je poskytnout studentům praxi v poskytování statistických konzultací klientům, naučit je komunikovat s laiky a nacházet návody k řešení problémů z praxe.

Předmět je vyučován v zimním i letním semestru a lze jej zapisovat opakovaně.

Organizace 

Na začátku semestru se bude konat 2 hodiny trvající instruktáž poskytující všeobecné rady, jak postupovat při konzultacích s klienty a organizační informace.

Termín instruktážní schůzky: pátek 10.10. od 9:00 do 10:40 v Praktiku KPMS.

Prezentace z instruktážní schůzky ke stažení

Během semestru se studenti budou účastnit nepravidelně rozmístěných konzultačních schůzek s klienty. Před schůzkou dostanou klientem zaslaný popis problému. Na schůzce budou přítomni dva studenti a minimálně jeden zkušený statistik připravený poradit a pomoci, primární zodpovědnost za vedení komunikace s klientem však bude na studentech.

Frekvence účasti na konzultačních schůzkách bude cca jednou za čtrnáct dní. Termíny konzultačních schůzek budou určovány po dohodě se studenty. Četnost schůzek a jejich celkový počet bude záviset na počtu zapsaných studentů a zájmu klientů; maximální počet absolvovaných schůzek pro jednoho studenta bude 6 za semestr.

Prerekvizity

Zápis konzultací vyžaduje předchozí absolvování předmětu Pokročilé regresní modely (NMST432).

Požadavky