Kryptografie Karlín

V akademickém roce 2004/2005 začala Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy nabízet v rámci studijního programu Matematika studijní obor Matematické metody informační bezpečnosti (MMIB), jehož garantujícím pracovištěm je Katedra algebry MFF UK. V rámci tohoto programu probíhá také vývoj lokální implementace algoritmů pro rozkládání celých čísel.