Kontakt

Mgr. Lukáš Krump, Ph.D.
Matematický ústav UK
Sokolovská 83
186 75 Praha 8
Tel: 221 913 204, Mobil: 602 363 141
E-mail: krump (at) karlin*mff*cuni*cz   Roundcube.
nebo ko (at) karlin*mff*cuni*cz (pro záležitosti studentů se spec. potřebami).

Moje foto 2013

Mgr. Lukáš Krump, Ph.D.

Jak jsem k mání

Obvykle út, st na Matematicko-fyzikální fakultě, v budově Karlín, č. dveří 378, 3. patro. Konzultační hodiny jsou podle domluvy (po e-mailu nebo telefonu nebo osobně).
Nejspolehlivějším kontaktem na mne je zavolat mi na mobil.

Výuka aktuální

Lineární algebra a geometrie 1 - přednáška + cvičení, 1. ročník F, ZS 2017/18.
Projektivní geometrie 2 - přednáška a cvičení, 2.-3. ročník U, ZS 2017/18.
Neeuklidovská geometrie 1&2 - přednáška a cvičení, 4.+5. ročník U, ZS+LS 2017/18.
Výuka na NF VŠE.

Výuka archivní

Pracovní zařazení

Odborný lektor na MÚ UK, obor diferenciální geometrie.
Seznam mých publikací.
CV.

Studenti se speciálními potřebami

Jsem kontaktní osobou MFF UK pro studenty se speciálními potřebami (s fyzickým, smyslovým handicapem, apod.).
Studenti i uchazeči - neváhejte mne kontaktovat na výše uvedeném mobilu nebo na e-mailu ko (at) karlin*mff*cuni*cz.
Informace o (bez)bariérovosti budov MFF UK.
Počítačová laboratoř Carolina pro studenty se zrakovým postižením.
Stránky UK pro studenty se speciálními potřebami (IPC UK).

Fakultní odkazy

Taláry * OBD * Knihovna
Amoeba * SIS * CIS

Další odkazy

Můj profil na FB.