Kontakt

Mgr. Lukáš Krump, Ph.D.
Matematický ústav UK
Sokolovská 83
186 75 Praha 8
Tel: 221 913 204, Mobil: 602 363 141
E-mail: krump (at) karlin*mff*cuni*cz   Roundcube.
nebo ko (at) karlin*mff*cuni*cz (pro záležitosti studentů se spec. potřebami).

Moje foto 2013

Mgr. Lukáš Krump, Ph.D.

Jak jsem k mání

Obvykle út, st, čt na Matematicko-fyzikální fakultě, v budově Karlín, č. dveří 378, 3. patro. Konzultační hodiny jsou podle domluvy (po e-mailu nebo telefonu nebo osobně).
Nejspolehlivějším kontaktem na mne je zavolat mi na mobil.

Výuka aktuální

Lineární algebra 2 - cvičení, 1. ročník F, LS 2019/20.
Variace na invarianci.
Neeuklidovská geometrie 1&2 - přednáška a cvičení, 4.+5. ročník U.
Výuka na NF VŠE.

Výuka archivní

Pracovní zařazení

Odborný lektor na MÚ UK, oddělení analýzy a geometrie.
Seznam mých publikací.
CV.

Studenti se speciálními potřebami

Jsem kontaktní osobou MFF UK pro studenty se speciálními potřebami (s fyzickým, smyslovým handicapem, apod.).
Studenti i uchazeči - neváhejte mne kontaktovat na výše uvedeném mobilu nebo na e-mailu ko (at) karlin*mff*cuni*cz.
Stránky UK pro studenty se speciálními potřebami (Centrum Carolina).

Fakultní odkazy

OBD * Knihovna * SIS * CIS

Další odkazy

Prázdninová škola Lipnice