Konstrukce a aplikace vnitrnich modelu

J. Witzany (logic seminar)

Abstract:

Budu mluvit o konstrukci vnitrnich modelu pouzivajici tzv. iteracni stromy, a o jejich aplikacich v konzistencnich dukazech. Vyvoj techto technik je spjat zejmena s dukazem konzistence a nalezenim optimalniho velkokardinaloveho predpokladu axiomu determinovanosti. Specificky budu cerpat z clanku D.A.Martin, J.Steel: Iteration Trees a stejnych autoru A proof of projective determinacy.