Logicke metody studia asymptotickeho chovani a znalostnych systemu s neurcitosti

P. Vojtas (logic seminar)

Abstract:

V prednasce podam strucny prehled nekterych svych vysledku za posledni leta. Specielne o - ruznych usporadanich a booleovskych algebrach ktere souvisi s ruznymi druhy asymptotickeho chovani postoupnosti a souvislosti s kategorii redukce zlozitosti kombinatorickych problemu - uplnosti vicehodnotoveho logickeho programovani a jeho fixpoint teorii pro libovolne spojky.