Seminář KPMS

Předběžný program semináře - bude průběžně upřesňován a doplňován

5.10.17 čt 15:40   Z. Ying Columbia University, USA Measurement theory and statistical models

Přednášky se konají v posluchárně Praktikum KPMS, v karlínské budově MFF UK, Sokolovská 83, Praha 8, Karlín, 1. patro vpravo, pokud není vyznačeno jinak.