Seminář KPMS

Předběžný program semináře - bude průběžně upřesňován a doplňován

5.10.17 čt 15:40   Z. Ying Columbia University, USA Measurement theory and statistical models
18.10.17 st 15:40   P. Janssen Univ. Hasselt, Belgie Conditional copula models for right-censored clustered event time datax (K1)
13.12.17 st 15:40   P. Doukhan Univ. Cergy-Pontoise, Francie Modelling weakly dependent time series (K1)

Přednášky se konají v posluchárně Praktikum KPMS, v karlínské budově MFF UK, Sokolovská 83, Praha 8, Karlín, 1. patro vpravo, pokud není vyznačeno jinak.