Kde se nacházíte: UKMFFKarlínKPMS

Software pro ekonometriiV PC-uebnch K10 a K11 je k dispozici dohromady 20 sovch licenc EViews 7 (Econometric Views).

Software pro statistiku


Matlab Mathematica
Vrobce The Math Works Vrobce Wolfram Research
Knihovny funkc MATLAB 5 User M-Files Informace zde
Uivatelsk skupiny phobos.vscht.cz Prodejce pro R Elkan, spol. s.r.o.
BMDP NCSS
Vrobce SPSS Vrobce NCSS
Help MIMAS Help zde
S+ R
Vrobce MathSoft Vrobce R Project
Help Montana Help R cran, dal informace
Distribuce voln ke staen
SAS Statistica
Vrobce SAS Institute Inc. Vrobce StatSoft
Help ve potebn najdete zde Elektronick uebnice zde

Strnky vnovan volnmu statistickmu software.

Nvrhy na zaazen dalch odkaz zaslejte sem.