Kde se nacházíte: UKMFFKarlínKPMS


Tato strnka nen udrovan s vjimkou aktualizac na vslovnou dost zahrnujc veker podklady.Vdeck asopisy


asopisy s plnm pstupem na sti


Nov on-line sluby a asopisy

Vybran asopisy nakladatelstv Springer (LINK)

Vybran asopisy nakladatelstv Kluwer

Vybran asopisy nakladatelstv Wiley InterScience (LINK)

asopisy vybran ze Science Direct (LINK)

asopisy nakladatelstv Academic Press (vybran)

asopisy nakladatelstv Elsevier (vybran)

asopisy nakladatelstv North Holland (vybran)

asopisy sdruen SIAM (Society for Industrial and Applied Mathematics) (LINK)

Pedplaceny mme tyto asopisy SIAM:

Applied Mathematics, od sla 57.1
Computing, od 26.1
Control and Optimization, od 35.1
Discrete Mathematics, od 10.1
Mathematical Analysis, od 28.1
Matrix Analysis and Applications, od 18.1
Numerical Analysis, od 34.1
Optimization, od 7.1
Scientific Computing, od 18.1
SIAM Review, od 38.3

Ostatn (EMIS)

Ostatn (JSTOR)

Ostatn (Central European Science Journals)

Pm pstup na

Ostatn (NUMDAM)

Tento francouzsk projekt digitalizace matematickch text pokrv
Annales de l'institut Fourier, Journes quations aux drives partielles, Publications mathmatiques de l'IHS, Bulletin de la SMF.

Ostatn (Statistika - Statistics and Economy Journal)


Titn asopisy