Softwarové prostředky pro matematiku a stochastiku (NMSA230)

Arnošt Komárek

Podstránky

Domácí | Výuka | BESEDA | NMST552 |

Výuka léto

NMSA230 | NMST432 |

Výuka zima

NMSA407 | NMST431 |

Výuka, software

Rko |

Vedené práce

Diplomové práce | Bakalářské práce |

Softwarové prostředky pro matematiku a stochastiku (NMSA230)

Letní semestr 2015–16

ROZVRH

Seminář: Čtvrtek 17:20 v K11    (nepravidelně, viz harmonogram níže)

HARMONOGRAM

Jednotlivé semináře se budou předběžně konat v následujících dnech (termín každého semináře bude definitivně potvrzen vždy na předcházejícím semináři): 25.2. (1. týden semestru), 3.3. (2. týden semestru), 17.3. (4. týden semestru), 31.3. (6. týden semestru), 7.4. (7. týden semestru), 21.4. (9. týden semestru), 28.4. (10. týden semestru).

ZÁPOČTOVÁ DOMÁCÍ ÚLOHA

Tento dokument obsahuje postupně doplňovanou sadu domácích úkolů, jejichž vypracování povede k dokumentu, na základě jehož odevzdání bude udělen zápočet. Doplňující informace k jednotlivým úkolům budou průběžně sdělovány během seminářů.

Zadání konečné sady domácích úkolů nutných k získání zápočtu bylo zveřejněno 6. dubna 2016.

Vypracovanou zápočtovou domácí úlohu (pdf soubor) je nutné zaslat e-mailem na adresu vyučujícího (komarek@karlin.mff.A.TAK.DALE.VSAK.VY.VITE) nejpozději ve čtvrtek 2. června 2016 ve 02:06 15. září 2016 v 15:09 (středoevropského letního času). Soubor pojmenujte Prijmeni_Jmeno.pdf, kde Prijmeni, respektive Jmeno je vaše příjmení, respektive jméno psané bez diakritiky.

Soubory související se zápočtovou domácí úlohou:

Zadání (PDF)       Data (ODS formát)   Data (XLS formát)       R skript (vylosování)

PŘEDBĚŽNÝ/SKUTEČNÝ PROGRAM JEDNOTLIVÝCH SEMINÁŘŮ

Seminář 1 (25.2.2016) –    LaTeX: základy.
Seminář 2 (3.3.2016) –    R: základy.
Seminář 3 (17.3.2016) –    R: grafika.
Seminář 4 (31.3.2016) –    LaTeX: obrázky, tabulky.
Seminář 5 (7.4.2016) –    R: datové soubory, popisná statistika.
Seminář 6 (21.4.2016) –    LaTeX: seznam citací (BibTeX), prezentace (slidy, LaTeX beamer class),
elektronické publikační zdroje (WOS, ...).
Seminář 7 (28.4.2016) –    R: automatizovaná tvorba výstupů (knitr, Sweave, Shiny).

OBECNÉ POKYNY

 1. Na disku H (disk, který je aliasem pro váš domovský adresář na karlínském serveru Artax) si vytvořte adresář nmsa230_SoftProstr a v tomto adresáři si vytvořte podadresáře LaTeX, Rko, Rnw a Rmd.
 2. V rámci adresáře LaTeX vytvořte dále podadresář Obrazky.
 3. V rámci adresáře Rko vytvořte dále následující podadresáře: Data, Rfun, Obrazky a Vystupy.
 4. V rámci adresáře Rnw vytvořte dále podadresář Obrazky.
 5. Ukázkové LaTeXové zdroje a R skripty jsou vesměs k dispozici s češtinou kódovanou buď pomocí kódování CP1250 (používají běžné české instalace operačního systému MS Windows) nebo pomocí kódování UTF-8.

MATERIÁLY PRO LaTeX SEMINÁŘE

Odkazy:

(La)TeXové instalace:   :  TeXworks    TeX Live    MiKTeX   
Editory:     TeXMaker    TeXnicCenter    GNU Emacs    XEmacs    Kate    WinEdt    TextPad   
Sdružení uživatelů:   :  TUG    CSTUG   

Soubory ke stažení:

 1. LaTeX soubory k uložení do adresáře nmsa230_SoftProstr/LaTeX (TeX soubory stačí ve vámi preferovaném kódování):
  První ukázka (Seminář č. 1):    PDF    CP1250    UTF-8
   
  Bakalářská práce matematika (Seminář č. 1, 4 a 6), po stažení rozbalte:    CP1250    UTF-8
       PDF
        Toto jsou šablony vytvořené v únoru 2015 pro potřeby předmětu NMSA230
        mírnou modifikací oficiálních šablon pro psaní bakalářských prací na programu
        matematika, jež jsou k dispozici na stránkách garanta programu matematika.
        Šablony umístěné na stránce předmětu NMSA230 nereflektují případné změny
        ve formálních požadavcích na úpravu bakalářských prací vzniklé od 9.2.2015.
   
  Tabulky, obrázky (Seminář č. 4):    PDF    CP1250    UTF-8
   
  Odkazy na literaturu (Seminář č. 6):    PDF    CP1250    UTF-8
  Vzorová databáze odkazů pro BibTeX:        CP1250    UTF-8
   
  Prezentace (Seminář č. 6), po stažení rozbalte:    CP1250    UTF-8
       PDF    PDF (s logem)    PDF (s pozadím)

 2. Obrázky k uložení do podadresáře Obrazky (v adresáři nmsa230_SoftProstr/LaTeX):
   
  obr01.pdf   obr02.pdf   obr03.pdf  
  obr04.jpg   obr05.jpg   obr06.pdf  
   

MATERIÁLY PRO R SEMINÁŘE

Odkazy:

R    RStudio       

Soubory ke stažení:

 1. R skripty k uložení do adresáře nmsa230_SoftProstr/Rko (stačí soubory ve vámi preferovaném kódování):
  R základy (Seminář č. 2):    CP1250    UTF-8
  R funkce a programování (Seminář č. 2):    CP1250    UTF-8
  R grafika (Seminář č. 3):    CP1250    UTF-8
  R datové soubory (Seminář č. 5):    CP1250    UTF-8
  R popisná statistika (Seminář č. 5):    CP1250    UTF-8
  R tabulky a formátování výstupů (Seminář č. 7):    CP1250    UTF-8

 2. Datové soubory k uložení do adresáře nmsa230_SoftProstr/Rko/Data:
  Auta 2004 (Seminář č. 5):    auta2004.dat    auta2004.csv    auta2004.xls    auta2004.RData
  Cars 2004 (Seminář č. 7):    cars.RData

 3. Skripty s doplňkovými R funkcemi k uložení do adresáře nmsa230_SoftProstr/Rko/Rfun:
  Kovarianční matice (Seminář č. 2):    CovMat.R
  Vzorník symbolů (Seminář č. 3):    pchShow.R
  Směs (funkce dvou proměnných) (Seminář č. 3):    smes.R

 4. Soubory související s úkazkou Sweave, k uložení do adresáře nmsa230_SoftProstr/Rnw (Seminář č. 7):
  Sweave vstup:    SweaveExample.Rnw
  Sweave výstup:    SweaveExample.pdf
  Bibliografická databáze:    SweaveExample.bib
  Bibliografický styl:    akplainnat.bst
  R skript (automatizované zprocesování):    sweaveIt.R
  Všechny vstupní soubory pro tuto část používají kódování UTF-8.

 5. Soubory související s úkazkou R markdown, k uložení do adresáře nmsa230_SoftProstr/Rmd (Seminář č. 7):
  Rmd vstup (pro html):    Rmd2html.Rmd
  Rmd vstup (pro Word):    Rmd2Word.Rmd
  Rmd výstup (html):    Rmd2html.html
  Stylový soubor:    markdown-cust.css
  R skript (automatizované zprocesování):    RmdProcess.R

Zde (html) je tabulka Adobe symbolů a jejich kódů.

 

View My Stats