Softwarové prostředky pro matematiku a stochastiku (NMSA230)

Arnošt Komárek

Podstránky

Domácí | Výuka | BESEDA | NMST552 |

Výuka zima

NMSA407 | NMST431 |

Výuka léto

NMSA230 | NMST432 |

Výuka, software

Rko |

Vedené práce

Diplomové práce | Bakalářské práce |

Softwarové prostředky pro matematiku a stochastiku (NMSA230)

Letní semestr 2014–15

ROZVRH

Seminář: Čtvrtek 17:20 v K11    (nepravidelně, viz harmonogram níže)

HARMONOGRAM

Jednotlivé semináře se budou předběžně konat v následujících dnech (termín každého semináře bude definitivně potvrzen vždy na předcházejícím semináři): 19.2. (1. týden semestru), 26.2. (2. týden semestru), 12.3. (4. týden semestru), 19.3. (5. týden semestru), 16.4. (9. týden semestru), 30.4. (11. týden semestru), 14.5. (13. týden semestru).

ZÁPOČTOVÁ DOMÁCÍ ÚLOHA

Tento dokument obsahuje postupně doplňovanou sadu domácích úkolů, jejichž vypracování povede k dokumentu, na základě jehož odevzdání bude udělen zápočet. Doplňující informace k jednotlivým úkolům budou průběžně sdělovány během seminářů.

Zadání konečné sady domácích úkolů nutných k získání zápočtu bylo zveřejněno 15. dubna 2015.

Vypracovanou zápočtovou domácí úlohu (pdf soubor) je nutné zaslat e-mailem na adresu vyučujícího (komarek@karlin.mff.A.TAK.DALE.VSAK.VY.VITE) nejpozději v pondělí 1. června 2015 v 01:06 (středoevropského letního času). Soubor pojmenujte Prijmeni_Jmeno.pdf, kde Prijmeni, respektive Jmeno je vaše příjmení, respektive jméno psané bez diakritiky.

Soubory související se zápočtovou domácí úlohou:

Zadání (PDF)       Data (ODS formát)   Data (XLS formát)       R skript (vylosování)

PŘEDBĚŽNÝ/SKUTEČNÝ PROGRAM JEDNOTLIVÝCH SEMINÁŘŮ

Seminář 1 (19.2.2015) –    LaTeX: základy.
Seminář 2 (26.2.2015) –    R: základy.
Seminář 3 (12.3.2015) –    R: grafika.
Seminář 4 (19.3.2015) –    LaTeX: obrázky, tabulky.
Seminář 5 (16.4.2015) –    R: datové soubory, popisná statistika.
Seminář 6 (30.4.2015) –    R: automatizovaná tvorba výstupů (knitr, Sweave, Shiny).
Seminář 7 (14.5.2015) –    LaTeX: seznam citací (BibTeX), prezentace (slidy, LaTeX beamer class).

OBECNÉ POKYNY

 1. Na disku H (disk, který je aliasem pro váš domovský adresář na karlínském serveru Artax) si vytvořte adresář nmsa230_SoftProstr a v tomto adresáři si vytvořte podadresáře LaTeX a Rko.
 2. V rámci adresáře Rko vytvořte dále následující podadresáře: Data, Rfun, Obrazky a Vystupy.
 3. V rámci adresáře LaTeX vytvořte dále následující podadresáře: Obrazky.
 4. Ukázkové LaTeXové zdroje a R skripty budou k dispozici s češtinou kódovanou buď pomocí kódování CP1250 (používají běžné české instalace operačního systému MS Windows) nebo pomocí kódování UTF-8.

MATERIÁLY PRO LaTeX SEMINÁŘE

Odkazy:

(La)TeXové instalace:   :  TeXworks    TeX Live    MiKTeX   
Editory:     GNU Emacs    XEmacs    TeXnicCenter    Kate    WinEdt    TextPad   
Sdružení uživatelů:   :  TUG    CSTUG   

Soubory ke stažení:

 1. LaTeX soubory k uložení do adresáře nmsa230_SoftProstr/LaTeX (stačí soubory ve vámi preferovaném kódování):
  První ukázka (Seminář č. 1):    CP1250    UTF-8
   
  Bakalářská práce matematika (Seminář č. 1, 4 a 7), po stažení rozbalte:    CP1250    UTF-8
       PDF
        Toto jsou šablony vytvořené v únoru 2015 pro potřeby předmětu NMSA230
        mírnou modifikací oficiálních šablon pro psaní bakalářských prací na programu
        matematika, jež jsou k dispozici na stránkách garanta programu matematika.
        Šablony umístěné na stránce předmětu NMSA230 nereflektují případné změny
        ve formálních požadavcích na úpravu bakalářských prací vzniklé od 9.2.2015.
   
  Tabulky, obrázky (Seminář č. 4):    CP1250    UTF-8
   
  Prezentace (Seminář č. 7), po stažení rozbalte:    CP1250    UTF-8
       PDF    PDF (s logem)    PDF (s pozadím)

 2. Obrázky k uložení do podadresáře Obrazky (v adresáři nmsa230_SoftProstr/LaTeX):
   
  obr01.pdf   obr02.pdf   obr03.pdf  
  obr04.jpg   obr05.jpg     
   

MATERIÁLY PRO R SEMINÁŘE

Odkazy:

R    RStudio       

Soubory ke stažení:

 1. R skripty k uložení do adresáře nmsa230_SoftProstr/Rko (stačí soubory ve vámi preferovaném kódování):
  R základy (Seminář č. 2):    CP1250    UTF-8
  R funkce a programování (Seminář č. 2):    CP1250    UTF-8
  R grafika (Seminář č. 3):    CP1250    UTF-8
  R datové soubory (Seminář č. 5):    CP1250    UTF-8
  R popisná statistika (Seminář č. 5):    CP1250    UTF-8
  R tabulky a formátování výstupů (Seminář č. 6):    CP1250    UTF-8
   
  R markdown & knitr (Seminář č. 6):    Rmd (CP1250)    Rmd (UTF-8)    HTML
  Sweave (Seminář č. 6):    Rnw    bib    bib styl    R skript    pdf
  Shiny (Seminář č. 6):    (pouze informativně)

 2. Datové soubory k uložení do adresáře nmsa230_SoftProstr/Rko/Data:
  Auta 2004 (Seminář č. 5):    auta2004.dat    auta2004.csv    auta2004.xls    auta2004.RData
  Cars 2004 (Seminář č. 6):    cars.RData

 3. Skripty s doplňkovými R funkcemi k uložení do adresáře nmsa230_SoftProstr/Rko/Rfun:
  Kovarianční matice (Seminář č. 2):    CovMat.R
  Vzorník symbolů (Seminář č. 3):    pchShow.R
  Směs (funkce dvou proměnných) (Seminář č. 3):    smes.R

Zde (html) je tabulka Adobe symbolů a jejich kódů.

 

View My Stats