Softwarové prostředky pro matematiku a stochastiku (NMSA230)

Arnošt Komárek

Podstránky

Domácí | Výuka |

Výuka zima

NMSA407 | NSTP021 |

Výuka léto

NMSA230 | NMST440 |

Výuka, software

Rko |

Vedené práce

Diplomové práce | Bakalářské práce |

Softwarové prostředky pro matematiku a stochastiku (NMSA230)

Letní semestr 2013–14

ROZVRH

Seminář: Čtvrtek 17:20 v K11    (přibližně jednou za 14 dní, obvykle v lichých týdnech semestru, přesný harmonogram bude průběžně upřesňován)

OZNÁMENÍ

První dva semináře se uskuteční 20.2. (1. týden semestru) a 6.3. (3. týden semestru). Zbylé semináře se uskuteční v následujících dnech: 20.3. (5. týden semestru), 27.3. (6. týden semestru), 10.4. (8. týden semestru), 24.4. (10. týden semestru), 22.5. (14. týden semestru).

ZÁPOČTOVÁ DOMÁCÍ ÚLOHA

Vypracovanou zápočtovou domácí úlohu (pdf soubor a R skript) je nutné zaslat e-mailem na adresu vyučujícího (komarek@karlin.mff.A.TAK.DALE.VSAK.VY.VITE) nejpozději ve čtvrtek 15. května 2014 v 6:59 (středoevropského letního času). Podrobnější informace a zadání jsou k dispozici zde.

Soubory související se zápočtovou domácí úlohou:

Zadání (PDF)       Data (ODS formát) Data (XLS formát)       R skript (vylosování)

PŘEDBĚŽNÝ/SKUTEČNÝ PROGRAM JEDNOTLIVÝCH SEMINÁŘŮ

Seminář 1 (20.2.2014) –    LaTeX: základy.
Seminář 2 (6.3.2014) –    R: základy.
Seminář 3 (20.3.2014) –    R: funkce a programování.
Seminář 4 (27.3.2014) –    R: grafika.
Seminář 5 (10.4.2014) –    LaTeX: obrázky, tabulky.
Seminář 6 (24.4.2014) –    R: datové soubory, tvorba tabulek.
Seminář 7 (22.5.2014) –    R: numerické výpočty (integrace, optimalizace, nelineární rovnice, lineární algebra).

OBECNÉ POKYNY

 1. Na disku H (disk, který je aliasem pro váš domovský adresář na karlínském serveru Artax) si vytvořte adresář nmsa230_SoftProstr a v tomto adresáři si vytvořte podadresáře LaTeX a Rko.

 2. V rámci adresáře Rko vytvořte dále následující podadresáře: Data, Rfun, Obrazky a Vystupy.

 3. V rámci adresáře LaTeX vytvořte dále následující podadresáře: Obrazky.

 4. Ukázkové LaTeXové zdroje a R skripty budou k dispozici s češtinou kódovanou buď pomocí kódování CP1250 (používají běžné české instalace operačního systému MS Windows) nebo pomocí kódování UTF-8. Pro práci v učebně K11 pod OS Windows používejte spíše CP1250 kódované soubory.

MATERIÁLY PRO LaTeX SEMINÁŘE

 1. Následující LaTeX soubory uložte do adresáře nmsa230_SoftProstr/LaTeX (stačí soubory ve vámi preferovaném kódování):
   
  LaTeX zdroj č. 1 (CP1250)   LaTeX zdroj č. 1 (UTF-8)   (První ukázka)
  LaTeX zdroj č. 2 (CP1250)   LaTeX zdroj č. 2 (UTF-8)   (Tabulky)
  LaTeX zdroj č. 3 (CP1250)   LaTeX zdroj č. 3 (UTF-8)   (Tabulky, obrázky, softwarový kód)
  Makefile   (Makefile pro LaTeX zdroj č. 3)
  LaTeX šablona bakalářské práce (obor Matematika)    (po stažení rozbalte)
   
 2. Následující soubory (obrázky) uložte do podadresáře Obrazky (v adresáři nmsa230_SoftProstr/LaTeX):
   
  obr01.eps   obr02.eps   obr03.eps  
   

MATERIÁLY PRO R SEMINÁŘE

Zde (html) je tabulka Adobe symbolů a jejich kódů.

 1. Následující R skripty uložte do adresáře nmsa230_SoftProstr/Rko (stačí soubory ve vámi preferovaném kódování):
   
  R skript č. 1 (CP1250)   R skript č. 1 (UTF-8)   (Základy práce s R)
  R skript č. 2 (CP1250)   R skript č. 2 (UTF-8)   (Funkce a programování)
  R skript č. 3 (CP1250)   R skript č. 3 (UTF-8)   (Základy grafiky)
  R skript č. 4 (CP1250)   R skript č. 4 (UTF-8)   (Základy práce s datovými soubory)
  Rmd skript č. 5 (CP1250)   Rmd skript č. 5 (UTF-8)   (Automatická tvorba dokumentu)
  R skript č. 6 (CP1250)   R skript č. 6 (UTF-8)   (Numerická integrace, optimalizace a řešení nelineárních rovnic)
  R skript č. 7 (CP1250)   R skript č. 7 (UTF-8)   (Numerická lineární algebra)
   
 2. Následující soubory uložte do podadresáře Rfun:
  CovMat.R   smes.R   pchShow.R  
     
 3. Následující soubory uložte do podadresáře Data:
  auta2004.dat   auta2004.csv   auta2004.xls  
     

 

View My Stats