Cvičení z regrese (NSTP195)

Arnošt Komárek

Podstránky

Domácí | Výuka |

Výuka zima

NMSA331 | NSTP021 | NSTP195 |

Výuka léto

NMSA230 | NSTP070 | NSTP179 |

Výuka, software

Rko |

Vedené práce

Diplomové práce | Bakalářské práce |

Cvičení z regrese (NSTP195)

Zimní semestr 2012–13

Společná výuka s RNDr. Michalem Peštou, Ph.D.

Cvičení k přednášce Regrese (NSTP194), kterou vyučuje doc. RNDr. Karel Zvára, CSc.

ROZVRH

Cvičení a: Pondělí 15:40 v K10A    (RNDr. Michal Pešta, Ph.D.)
Cvičení b: Úterý 14:00 v K10A   
Cvičení c: Středa 14:00 v K10A   
Přednášky: Úterý 17:20 v K6 a středa 15:40 v K4    (doc. RNDr. Karel Zvára, CSc.)

ORGANIZACE PRÁCE NA CVIČENÍ

 • Samostatné řešení zadaných úloh podle doporučeného postupu s možností konzultovat vyskytnuvší se problémy s cvičícím.
 • Řešení vybraných problémů bude nutné vypracovat písemně a odevzdat cvičícímu (viz požadavky pro udělení zápočtu).
 • Během prvních několika týdnů budeme vesměs opakovat a prakticky procvičovat látku probíranou zejména v Matematické statistice 2 (NSTP202), respektive Statistice (NSTP097).
 • Nejpozději od druhého cvičení se předpokládá znalost základního užívání programu R (práce s vektory, maticemi, ..., logické operátory, načítání dat, manipulace s daty - transformace, vytváření podmnožin, ..., výpočet základních popisných statistik, tvorba základních grafů, ukládání grafů, ...)
 • Předpokládá se znalost látky probírané na přednášce (respektive schopnost vyhledat v rozumném čase potřebné informace ve vlastních zápiscích či učebnici).

SOUBORY PRO CVIČENÍ

Cvičení č. 1  Zadání (pdf) R skript (ASCII)
(1./2. října 2012)  Hrátky s R (pdf) Data (auta2004.dat) Data (auta2004.csv) Data (auta2004.xls)
Data (kojeni.dat)
 
Cvičení č. 2  Zadání (pdf) R skript (ASCII) Data (kojeni.dat)
(8./9./10. října 2012) 
 
Cvičení č. 3  Zadání (pdf) R skript (CP1250) R skript (UTF8)
(15./16./17. října 2012)  Data (peat.csv)
 
Cvičení č. 4  Zadání (pdf) R skript (CP1250) R skript (UTF8)
(22./23./24. října 2012) 
 
Cvičení č. 5  Zadání (pdf) R skript (CP1250) R skript (UTF8)
(29./30./31. října 2012)  Data (Dris.RData)
 
Cvičení č. 6  Zadání (pdf) R skript (CP1250) R skript (UTF8)
(5./6./7. listopadu 2012)  Data (Koreny.RData)
 
Cvičení č. 7  Zadání (pdf) R skript (CP1250) R skript (UTF8)
(12./13./14. listopadu 2012)  Data (Listy.dat) R funkce (fieller.R)
 
Cvičení č. 8  Zadání (pdf) R skript (CP1250) R skript (UTF8)
(19./20./21. listopadu 2012)  Data (Policie.dat) R funkce (parcres.R) R funkce (normDiag.R) R funkce (dagost.R)
 
Cvičení č. 9  Zadání (pdf) R skript (CP1250) R skript (UTF8)
(26./27./28. listopadu 2012)  Data (Draha.dat) Data (Hlavy.dat) R funkce (GQtest.R)
 
Cvičení č. 10  Zadání (pdf) R skript (CP1250) R skript (UTF8)
(3./4./5. prosince 2012)  Data (Fazekas.dat)
 
Cvičení č. 11  Zadání (pdf) R skript (CP1250) R skript (UTF8)
(10./11./12. prosince 2012)  Data (IQ.dat) Data (Voda.dat) R funkce (VIF.R)
 
Cvičení č. 12  Zadání (pdf)
(17./18./19. prosince 2012)  Data (chicago.dat)
 
Cvičení č. 13  Zadání (pdf) R skript (CP1250) R skript (UTF8)
(7./8./9. ledna 2012)  Data (Hepaga.dat) R funkce (MODIFrms.R)
 
Data pro většinu cvičení jsou pohromadě zde (přístupové údaje sděleny na cvičení).
 

PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ ZÁPOČTU

Získání zápočtu je podmíněno splněním následujících požadavků:

 1. Účast na cvičení. Zápočet bude udělen pouze tomu, kdo měl nejvýše dvě nenahrazené absence během semestru.
  • Plánovanou absenci lze vyjímečně nahradit, absenci způsobenou doloženou pracovní neschopností lze vždy nahradit zpracováním celé sady úloh řešených na příslušném cvičení. Úlohy nutno dodat ve formě vytištěného dokumentu vypracovaného pomocí některého z počítačových programů určených pro tvorbu dokumentů (LaTeX, Open Office Writer, MS Word, ...). Vypracování by mělo obsahovat zejména (matematický) popis řešení, komentáře, závěry atd. V dokumentu by se měly objevit pouze pečlivě vybrané části výstupů z programu použitého k řešení, a to ve zformátovaném tvaru ve formě tabulek, obrázků, případně částí souvislého textu. Softwarový kód by se v dokumentu měl vyskytovat pouze okrajově. Náhradní řešení je třeba doručit (osobně či papírovou poštou) cvičícímu do jednoho týdne po zameškaném cvičení. Přijatelnost náhradního řešení podléhá schválení cvičícím.
 2. Uspokojivě zpracované včasné dodání písemného řešení úloh zadaných na jednotlivých cvičeních.
  • Úlohy k písemnému zpracování budou součástí zadání práce na většině jednotlivých cvičení.
  • Termín pro zpracování bude obvykle jeden týden do času následujícího cvičení.
  • Řešení úloh se dodává na papíře. K přípravě odevzdávaného dokumentu není nutné používat počítač za předpokladu, že není významným způsobem narušena čitelnost dokumentu.
  • Jednu sadu úloh lze vynechat aniž by bylo ovlivněno udělení zápočtu.
  • O uspokojivosti zpracování rozhoduje cvičící.

Případy hodné zvláštního zřetele (tělesné postižení, chronická nemoc, dlouhodobá hospitalizace, výkon trestu odnětí svobody či jiné vážné objektivní překážky ve studiu) budou posuzovány cvičícím individuálně.

 

View My Stats