Softwarové prostředky pro matematiku a stochastiku (NMSA230)

Arnošt Komárek

Podstránky

Domácí | Výuka |

Výuka zima

NMSA331 | NSTP021 | NSTP195 |

Výuka léto

NMSA230 | NSTP070 | NSTP179 |

Výuka, software

Rko |

Vedené práce

Diplomové práce | Bakalářské práce |

Softwarové prostředky pro matematiku a stochastiku (NMSA230)

Letní semestr 2012–13

ROZVRH

Seminář: Středa 17:20 v K11    (přibližně jednou za 14 dní, obvykle v lichých týdnech semestru, přesný harmonogram bude průběžně upřesňován)

OZNÁMENÍ

Nejbližší další konání semináře budou 13.3. (sudý týden semestru!), 20.3., 3.4. Seminář 6.3. (v lichém týdnu semestru) se nekoná.

Další termíny konání semináře jsou: 17.4., 24.4. (sudý týden semestru!), 15.5. Seminář 15.5. bude poslední a oprávněným osobám zde bude udělen zápočet.

ZÁPOČTOVÁ DOMÁCÍ ÚLOHA

Vypracovanou zápočtovou domácí úlohu je nutné dodat v papírové formě k rukám jednoho z vyučujících nejpozději ve středu 15. května 2013 v 17:20 (v tuto dobu je též zaručena přítomnost minimálně jednoho z vyučujících v učebně K11). Podrobnější informace a zadání je k dispozici zde.

Soubory související se zápočtovou domácí úlohou:

Zadání (PDF)       Data (ODS formát) Data (XLS formát)       R skript (vylosování)

PŘEDBĚŽNÝ/SKUTEČNÝ PROGRAM JEDNOTLIVÝCH SEMINÁŘŮ

Seminář 1 (20.2.2013) – ZH    LaTeX: základy.
 
Seminář 2 (13.3.2013) – AK    R: základy, funkce a programování.
 
Seminář 3 (20.3.2013) – AK    R: funkce a programování, grafy.
 
Seminář 4 (3.4.2013) – AK    R: datové soubory, tvorba tabulek.
 
Seminář 5 (17.4.2013) – ZH    LaTeX: obrázky, tabulky.
 
Seminář 6 (24.4.2013) – AK    R: numerické výpočty (integrace, optimalizace, nelineární rovnice, lineární algebra).
 
Seminář 7 (15.5.2013) – ZH    LaTeX: seznam citací (BibTeX), prezentace.
 

MATERIÁLY PRO R SEMINÁŘE

Zde (nmsa230-Rko.pdf) lze stáhnout miniprezentaci o R.

Zde (html) je tabulka Adobe symbolů a jejich kódů.

Pro další práci jsou k dispozici R skripty s komentáři, ve kterých je čeština kódována buď pomocí kódování CP1250 (používají běžné české instalace operačního systému MS Windows) nebo pomocí kódování UTF-8. Pro práci v učebně K11 pod OS Windows používejte CP1250 kódované soubory.

Aby vám vše níže uvedené fungovalo s co nejméně úpravami, doporučuji následující:

 1. Na disku H (disk, který je aliasem pro váš domovský adresář na karlínském serveru) si vytvořte adresář nmsa230_SoftProstr a v tomto adresáři si vytvořte podadresáře Data, Rfun, Obrazky a Vystupy.

 2. Následující R skripty uložte přímo do kořene adresáře nmsa230_SoftProstr (stačí soubory ve vámi preferovaném kódování):
  R skript č. 1 (CP1250)   R skript č. 1 (UTF-8)   (Základy práce s R)
   
  R skript č. 2 (CP1250)   R skript č. 2 (UTF-8)   (Funkce a programování)
   
  R skript č. 3 (CP1250)   R skript č. 3 (UTF-8)   (Základy grafiky)
   
  R skript č. 4 (CP1250)   R skript č. 4 (UTF-8)   (Základy práce s datovými soubory)
   
  R skript č. 5 (CP1250)   R skript č. 5 (UTF-8)   (Tvorba tabulek pro LaTeX resp. html)
   
  R skript č. 6 (CP1250)   R skript č. 6 (UTF-8)   (Numerická integrace, optimalizace a řešení nelineárních rovnic)
   
  R skript č. 7 (CP1250)   R skript č. 7 (UTF-8)   (Numerická lineární algebra)
   
 3. Následující soubory uložte do podadresáře Rfun:
  CovMat.R   smes.R   pchShow.R  
     
 4. Následující soubory uložte do podadresáře Data:
  auta2004.dat   auta2004.csv   auta2004.xls  
     
 5. Následující soubory uložte do podadresáře Obrazky:
  tiger.ps     
   

 

View My Stats