Cvičení z matematické statistiky 1 (NSTP191)

Arnošt Komárek

Podstránky

Domácí | Výuka |

Výuka zima

NSTP021 + 183 | NSTP191 | NSTP195 |

Výuka léto

NSTP070 | NSTP192 |

Výuka, software

Rko |

Vedené práce

Diplomové práce | Bakalářské práce |

Cvičení z matematické statistiky 1 (NSTP191)

Zimní semestr 2011-12

Cvičení k přednášce Matematická statistika 1 (NSTP201), kterou vyučuje Prof. RNDr. Jiří Anděl, DrSc.

Oficiálně sice nemá (letos již patrně naposledy) Cvičení z matematické statistiky 1 žádné prerekvizity, nicméně důrazně se nedoporučuje ho zapisovat v případě, že student nemá úspěšně složenu zkoušku (nebo dokonce ani zápočet) z předmětu Pravděpodobnost a matematická statistika (NSTP022), případně z předmětu Pravděpodobnost a statistika (NSTP129). Na základě dat z let 2007-2011 je odhad podmíněné pravděpodobnosti (za podmínky neabsolvování NSTP022, případně NSTP129) úspěšného absolvování předmětu NSTP191 roven nule.

ROZVRH

Cvičení: Pondělí 9:00 v K3   
Přednášky: Úterý 14:00 v K2 a čtvrtek 10:40 v K2    (Prof. RNDr. Jiří Anděl, DrSc.)

OZNÁMENÍ

Opravná zápočtová písemka se konala v úterý 31. ledna 2012.


PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ ZÁPOČTU

Získání zápočtu je podmíněno splněním následujících požadavků:

 1. Účast na cvičení. Zápočet bude udělen pouze tomu, kdo měl nejvýše dvě nenahrazené absence během semestru. Tato podmínka se nevztahuje na studenty zapsané v kombinované formě studia.
  • Za účast na jednom cvičení se považuje přítomnost během alespoň 75 minut daného cvičení.
  • Plánovanou absenci lze vyjímečně nahradit, absenci způsobenou doloženou pracovní neschopností lze vždy nahradit písemným zpracováním příkladů řešených na cvičení. Náhradní příklady je třeba doručit (osobně či papírovou poštou) cvičícímu do jednoho týdne po zameškaném cvičení. Vyřešené příklady budou považovány za náhradu zameškaného cvičení pouze tehdy, budou-li odevzdány včas a nebudou-li v nich žádné závažné chyby.
 2. Uspokojivé zpracování zápočtové práce (písemky).
  • Za uspokojivě zpracovanou zápočtovou práci se považuje práce napsaná na alespoň 60 % bodů.
  • Zápočtová práce se bude konat buď 19. prosince 2011 nebo 9. ledna 2012 (termín bude upřesněn nejpozději 5.12.2011).
  • Zápočtovou práci bude možné opravit nebo nahradit (v případě absence z libovolného důvodu na řádném termínu) v právě jednom opravném termínu, který se bude konat v období 10.1.-17.2.2012 (bude včas upřesněno). Zameškanou (z libovolného důvodu) opravnou zápočtovou práci již nahradit nelze.
 3. Včasné dodání (nejpozději 17. února 2012) uspokojivě zpracované domácí zápočtové práce.
  • Domácí zápočtová práce bude zadána nejpozději na cvičení 19. prosince 2011 a bude se vztahovat zejména k výpočetním aspektům statistiky s pomocí počítače a programu R.
  • Definice požadované kvality zpracování bude sdělena spolu se zadáním.

Případy hodné zvláštního zřetele (tělesné postižení, chronická nemoc, dlouhodobá hospitalizace, výkon trestu odnětí svobody či jiné vážné objektivní překážky ve studiu) budou posuzovány cvičícím individuálně.


ZÁPOČTOVÝ DOMÁCÍ ÚKOL

Pokyny a zadání  pdf soubor (zveřejněno 29.11.2011).
Data (aaup.csv)  csv soubor  
 

PŘÍKLADY ZE CVIČENÍ

Cvičení č. 1 (3. října 2011)    Zadání (pdf)
Cvičení č. 2 (10. října 2011)    Zadání (pdf)
Cvičení č. 3 (17. října 2011)    Zadání (pdf)
Cvičení č. 4 (24. října 2011)    Zadání (pdf)
Cvičení č. 5 (31. října 2011)    Zadání (pdf)
Cvičení č. 6 (7. listopadu 2011)    Zadání (pdf)
Cvičení č. 7 (14. listopadu 2011)    Zadání (pdf)
Cvičení č. 8 (21. listopadu 2011)    Zadání (pdf)
Cvičení č. 9 (28. listopadu 2011)    Zadání (pdf)
Cvičení č. 10 (5. prosince 2011)    Zadání (pdf)
Cvičení č. 11 (12. prosince 2011)    Zadání (pdf)
Cvičení č. 12 (19. prosince 2011)    Zadání (pdf)
Cvičení č. 13 (9. ledna 2012)    Zadání (pdf)
 

DALŠÍ DOKUMENTY

Cvičná zápočtová písemka č. 1:  pdf soubor (zveřejněno 15.11.2011).
Řešení cvičné zápočtové písemky č. 1:  pdf soubor
 
Cvičná zápočtová písemka č. 2:  pdf soubor (zveřejněno 13.12.2011).
Řešení cvičné zápočtové písemky č. 2:  pdf soubor
 • Doba řešení: 90 minut
 • Cvičná zápočtová písemka č. 1 pokrývá látku probranou na prvních sedmi cvičeních. Ostrá zápočtová písemka může obsahovat též příklady pokrývající látku dalších cvičení.
 • Cvičná zápočtová písemka č. 2 je skutečnou zápočtovou písemkou psanou 18. ledna 2011 a obsahuje příklady z látky celého cvičení.


Příklady počítané v minulých letech na cvičení:  pdf soubor (poslední změna 15.11.2010).
Další příklady k procvičení:  pdf soubor (poslední změna 4.10.2010).
 

 

View My Stats