Navrhování experimentů a sekvenční analýza (NSTP179)

Arnošt Komárek

Podstránky

Domácí | Výuka |

Výuka zima

NSTP021 + 183 | NSTP097 | NSTP191 | NSTP195 |

Výuka léto

NSTP070 | NSTP179 |

Výuka, software

Rko |

Vedené práce

Diplomové práce | Bakalářské práce |

Navrhování experimentů a sekvenční analýza (NSTP179)

Letní semestr 2010-11

ROZVRH

Přednáška: Pondělí 17:20 v K3   
Cvičení: Úterý 17:20 v K2/K10A   

DOKUMENTY, INFORMACE atd.

KOSTRA PŘEDNÁŠKY (fólie):    pdf   (poslední úprava 13.5.2011)
 
Ukázkový R skript (lineární smíšené modely):    R skript (kódování UTF-8)
R skript (kódování CP 1250)   (poslední úprava 13.5.2011)
 

ZKOUŠKA

  • Zkouška bude sestávat částečně z diskuze nad předem zpracovanou analýzou a částečně z diskuze nad probranou látkou.
  • Z níže nabízených úloh si jednu vyberte a napište e-mail na adresu komarek[ZAV]karlin[BOD]mff[BOD]cuni[BOD]cz. Jestliže si úlohu dosud nikdo nevybral, bude vám výběr potvrzen a můžete se pustit do jejího řešení.
  • Úlohu zpracujte a odevzdejte ve formě pěkně zformátovaného souvislého textu s pěknými tabulkami a grafy. Pokud provádíte statistický test, explicitně zapište nulovou a alternativní hypotézu. Rkové kódy uveďte na konci dokumentu jako přílohu.
  • Výsledný dokument zašlete jako PDF současně na komarek[ZAV]karlin[BOD]mff[BOD]cuni[BOD]cz a hlavka[ZAV]karlin[BOD]mff[BOD]cuni[BOD]cz nejpozději 2 pracovní dny před zkouškou.
  • Možné termíny zkoušky budou vypsány v SISu.

Zadání zkouškových úloh pdf
   Data pro úlohu kuřata kurata.dat (ASCII)
   Data pro ostatní úlohy jsou součástí některého z R balíčků (viz zadání).
 

MATERIÁLY PRO CVIČENÍ Z NAVRHOVÁNÍ EXPERIMENTŮ (předvelikonoční část)

CVIČENÍ č. 1 (15. března 2011)
Síla a rozsah výběru v testech o proporci R skript
   Funkce pro jednovýběrový test o proporci založený na CLV R skript
   Funkce pro jednovýběrový test o proporci založený na CLV (odhad rozptylu ve jmenovateli) R skript
   Funkce pro jednovýběrový test o proporci založený na binomickém rozdělení R skript
   Funkce pro dvouvýběrový test o proporcích založený na CLV R skript
   Funkce pro kreslení některých silofunkcí R skript
 
CVIČENÍ č. 2 (22. března 2011)
HOWELLS: Analýza rozptylu dvojného třídění pdf (zadání)
   R skript ze zadání R skript
   Úplná data HowellsAll.dat (ASCII)
   Vyváženě tříděná data Howells.RData (R data)
   Silně nevyváženě tříděná data How.RData (R data)
 
Tlak krve: Analýza rozptylu trojného třídění pdf (zadání)
   R skript ze zadání R skript
   Data tlak.RData (R data)
 
CVIČENÍ č. 3 (29. března 2011)
Výnos ovsa odrůdy Victory: Znáhodněná bloková studie (Analýza rozptylu dvojného třídění s jednou replikací) pdf (zadání)
   R skript ze zadání R skript
   Funkce pro Tukeyho test aditivity R skript
 
CVIČENÍ č. 4 (5. dubna 2011)
Automobilové emise: Latinský, resp. řecko-latinský čtverec pdf (zadání)
   R skript ze zadání R skript
   Funkce pro intervalový odhad lineárních kombinací regresních koeficientů R skript
 
Test kvality látek: Hyper-řecko-latinský čtverec pdf (zadání)
   R skript ze zadání R skript
 
CVIČENÍ č. 5 (12. dubna 2011)
Instruktoři ve školících střediscích: Dvoufaktorová hierarchická studie pdf (zadání)
   R skript ze zadání R skript
 
CVIČENÍ č. 6 (19. dubna 2011)
Výsledek chemické reakce: Faktoriální experiment pdf (zadání)
   R skript ze zadání R skript
   Funkce pro vizualizaci efektů faktoriálního experimentu R skript
 

 

View My Stats