Základy biostatistiky, cvičení (NSTP070, resp. MS710P09)

Arnošt Komárek

Podstránky

Domácí | Výuka |

Výuka zima

NSTP021 + 183 | NSTP097 | NSTP191 | NSTP195 |

Výuka léto

NSTP070 | NSTP179 |

Výuka, software

Rko |

Vedené práce

Diplomové práce | Bakalářské práce |

Základy biostatistiky, cvičení (NSTP070, resp. MS710P09)

Letní semestr 2010-11

Výuka na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

ROZVRH

Cvičení (AK): Středa 8:10 v B5 (Viničná 7)   
Středa 9:50 v B5 (Viničná 7)   
Středa 11:30 v B5 (Viničná 7)   
Cvičení (JR): Středa 14:50 v B5 (Viničná 7)    (RNDr. Jana Rubešová, Ph.D.)
Čtvrtek 9:50 v B5 (Viničná 7)   
Čtvrtek 11:30 v B5 (Viničná 7)   
Cvičení (AČ): Středa 16:30 v B5 (Viničná 7)    (Mgr. Alena Černíková, Ph.D.)
Středa 18:10 v B5 (Viničná 7)   
Cvičení (RS): Čtvrtek 8:10 v B5 (Viničná 7)    (Mgr. Radka Sabolová)
Přednáška: Úterý 8:10 v B7 (Viničná 7)    (Doc. RNDr. Karel Zvára, CSc.)

ZADÁNÍ PRÁCE PRO CVIČENÍ

1. Seznámení s R    pdf soubor   (poslední změna 22.2.2011).
2. Popisná statistika pro kvantitativní proměnnou    pdf soubor   (poslední změna 22.2.2011).
3. Popisná statistika pro dvě kvantitativní proměnné    pdf soubor   (poslední změna 28.2.2011).
4. Popisná statistika pro kvalitativní proměnnou    pdf soubor   (poslední změna 14.3.2011).
5. Popisná statistika pro dvojici proměnných    pdf soubor   (poslední změna 14.3.2011).
6. Opakování na větším datovém souboru    pdf soubor   (poslední změna 17.3.2011).
7. Klasická definice pravděpodobnosti, pravděpodobnostní rozdělení, centrální limitní věta, interpretace intervalu spolehlivosti    pdf soubor   (poslední změna 17.3.2011).
8. Interval spolehlivosti pro střední hodnotu normálně rozděleného výběru    pdf soubor   (poslední změna 17.3.2011).
9. Jednovýběrový t-test    pdf soubor   (poslední změna 17.3.2011).
10. Dvouvýběrové testy pro kvantitativní data    pdf soubor   (poslední změna 30.3.2011).
11. Párové testy pro kvantitativní data    pdf soubor   (poslední změna 30.3.2011).
12. Analýza rozptylu jednoduchého třídění    pdf soubor   (poslední změna 30.3.2011).
13. Analýza rozptylu dvojného třídění    pdf soubor   (poslední změna 30.3.2011).
14. Korelace    pdf soubor   (poslední změna 24.4.2011).
15. Lineární regrese I    pdf soubor   (poslední změna 24.4.2011).
16. Lineární regrese II    pdf soubor   (poslední změna 24.4.2011).
17. Analýza kategoriálních dat    pdf soubor   (poslední změna 24.4.2011).

SKUTEČNÝ PROGRAM JEDNOTLIVÝCH CVIČENÍ

1. cvičení (23.2.2011)    Seznámení s R (pdf č. 1).
 
2. cvičení (2.3.2011)    Popisná statistika pro kvantitativní proměnnou (pdf č. 2).
Vytváření podmnožin (částečně podle odd. 7 z pdf č. 3).
 
3. cvičení (9.3.2011)    Popisná statistika pro dvě kvantitativní proměnné (pdf č. 3).
 
4. cvičení (16.3.2011)    Popisná statistika pro kvalitativní proměnnou (pdf č. 4).
Popisná statistika pro dvojici proměnných (dvě kvantitativní, kvantitativní a kvalitativní, pdf č. 5 po oddíl 4).
 
5. cvičení (23.3.2011)    Popisná statistika pro dvojici proměnných (dvě kvalitativní, pdf č. 5 od oddílu 5 bylo přeskočeno, popisná statistika pro dva kvalitativní znaky ukázána podle odd. č. 6 z pdf č. 6).
Opakování na větším datovém souboru (pdf č. 6) - kromě odd. č. 6 ponecháno jako domácí cvičení.
Klasická definice pravděpodobnosti, pravděpodobnostní rozdělení (pdf č. 7 po oddíl 4).
 
6. cvičení (30.3.2011)    Centrální limitní věta, interpretace intervalu spolehlivosti (pdf č. 7 od oddílu 5), bylo děláno v průběhu práce na úkolech z pdf č. 8, vždy pro dovysvětlení.
Interval spolehlivosti pro střední hodnotu normálně rozděleného výběru (pdf č. 8). Na příkladu délek dívek (kdy rozdělení není viditelně normální) jsme diskutovali význam CLV a pomocí demo ukázky v Rcmdr jsme prozkoumali, jak vysoký musí být rozsah výběru, aby CLV fungovala (pro exponenciální, rovnoměrné a beta rozdělení).
Jednovýběrový t-test, úvod v posledních cca 20 minutách (pdf č. 9 po bod 4 v oddíle 2).
 
7. cvičení (6.4.2011)    Jednovýběrový t-test, Shapirův-Wilkův test normality, síla testu (pdf č. 9).
 
8. cvičení (13.4.2011)    Dvouvýběrový t-test, dvouvýběrový Wilcoxonův test (pdf č. 10).
Párový t-test (pdf č. 11, uděláno na příkladu srovnání věků matek a otců).
 
9. cvičení (20.4.2011)    Neparametrické párové testy (pdf č. 11 oddíl 3) ponechány jako domácí cvičení
Analýza rozptylu jednoduchého třídění (pdf č. 12).
 
10. cvičení (27.4.2011)    Korelace (pdf č. 14)
Lineární regrese, úvod (pdf č. 15 po bod 3 v oddíle 3, probrali jsme význam jednotlivých čísel ve výstupu ze summary).
 
11. cvičení (4.5.2011)    Lineární regrese (pdf č. 16).
 
12. cvičení (11.5.2011)    Analýza kategoriálních dat (pdf č. 17)
 
13. cvičení (18.5.2011)    Rektorský sportovní den, cvičení se nekoná.

SAMOSTATNÉ ÚLOHY

Sada č. 1    zadání (pdf)    data (csv)   (poslední změna 6.4.2011).
Sada č. 2    zadání (pdf)    data (csv)   (poslední změna 6.4.2011).
Sada č. 3    zadání (pdf)      (poslední změna 6.4.2011).

 

View My Stats