Charles University, Faculty of Mathematics and Physics

Topics for master degree and doctoral thesis are available at SIS.


A topic of a master degree thesis or a doctoral thesis can be changed after personal communication.

Doctoral students

A topic of a master degree thesis or a doctoral thesis can be changed after personal communication.


Jakub Tichý, Qualitative properties of solutions to systems of fluid mechanics, 2009-2014

Master students

Libor Peltan, Eliptické systémy rovnic s anizotropním potenciálem: existence a regularita řešení, 2011-


Martin Kalousek, Systémy rovnic s anizotropním růstem disipativního potenciálu, 2009-2011.


Jakub Tichý, Regularita řešení systémů popisujících zobecněné Newtonovské tekutiny, 2007-2009.

Bachelor students

Jan Lopata, Prostory funkcí s necelými derivacemi na intervalu, 2010-2012.


Michal Bílek, Sturmův-Liouvilleův problém, 2008-2009.


Martin Kalousek, Bogovského lemma, 2008-2009.


Jakub Tichý, Newtonův problém optimálního aerodynamického profilu, 2006-2007.


Zdeněk Hruška, Matematické modely v biologii, 2006-2007.