Matematická analýza 1 (nmma101) cvičení, 2017 zimní semestr

Přednáška

Přednášku vede prof. S. Hencl. Zde je její webová stránka.

Cvičení

Informace o průběhu cvičení, doporučené příklady naleznete v souboru nmma101-2017.pdf.

Podmínky pro získání zápočtu:

První zápočtovou písemku budeme psát ve čtvrtek 9.11. Její téma bude limity posloupností. Zde je možné nalézt zadání a řešení varianty A a varianty B.

Druhou zápočtovou písemku jsme psali 7.12. Téma bylo: konvergence řad. Řešená varianta A, řešená varianta B.

Třetí zápočtovou písemku jsme psali 4.1. Téma: derivace (1 příklad), limity funkcí (2 příklady). Řešená varianta A, řešená varianta B.

Budeme psát 3 zápočtové písemky (na úrovni mírně lehčí zkouškové písemky). Témata písemek jsou: 1) limity, 2) konvergence řad, 3) průběh funkce (téma bylo změněno, vizte dole). Každá písemka se bude skládat ze 3 příkladů. Příklady budu hodnotit binárně (správně, chybně). Pokud budete mít dva příklady správně, je písemka úspěšně napsaná. Pokud úspěšně napíšete 2 písemky, získáte zápočet.
Pokud máte nadpoloviční účast na cvičení je možné jednu úspěšně napsanou písemku nahradit spočítaním 10 příkladů podle zadání vedoucího cvičení.
Podmínky zápočtu neumožňují opravné pokusy.


Doporučená literatura:

[S] S. Hencl: Příklady ke cvičením, soubor .pdf,
[ST] S. Hencl: Teoretické příklady ke cvičením, soubor .pdf,
L. Pick, S. Hencl, J. Spurný, M. Zelený: Matematická analýza 1, soubor .pdf,
[Z] L. Zajíček: Vybrané úlohy z matematické analýzy pro 1. a 2. ročník, Matfyzpress, 2005,
[K] J. Kopáček: Příklady z matematiky pro fyziky II, 1996.