MFF UK

Obsah přednášky, předpokládané znalosti a návaznost na další předměty

Hlavní témata přednášky budou: harmonické funkce v rovině a jejich vztah k holomorfním funkcím, hraniční chování holomorfních funkcí, analytické pokračování, funkce více komplexních proměnných.


Předmět Teorie funkcí komplexní proměnné II je předmětem magisterského studia oboru Matematická analýza. Proto se předpokládají znalosti na úrovni bakalářského studia oboru obecná matematika, zaměření matematická analýza.


Zejména budeme navazovat na předmět Teorie funkcí komplexní proměnné I (NMAA016), který sám navazuje na předmět Úvod do komplexní analýzy (NMAA021). Kromě toho budeme potřebovat dobrou znalost teorie míry a integrálu a sem tam něco z funkcionální analýzy.