MFF UK

Cvičení a zápočty

Na cvičeních budou počítány zejména příklady ilustrující teorii z přednášky, část cvičení bude využita pro doplnění teorie z přednášky. Částí náplně cvičení budou i referáty studentů.


Zápočet lze získat za přednesení referátu. Nebude-li možné, aby každý student přednesl referát, bude včas určen náhradní způsob získání zápočtu.


Následující referáty byly předneseny:

   1. Jensenův vzorec (předneseno 18.10.)

   2. Blaschkeho součiny a nulové body holomorfních funkcí (předneseno 25.10.)

   3. Konformní ekvivalence mezikruží (předneseno 1.11.)

   4. Konjugované funkce (předneseno 15.11.)