MFF UK

Informace ke zkouškám

1. Zkoušku mohou konat jen ti studenti, kteří mají předmět pro tento semestr zapsán a již získali zápočet.

2. Zkouška je písemná s následujícím ústním pohovorem.

3. Písemná zkouška trvá tři hodiny (tj. 180 minut). V jejím rámci studenti řeší úlohy, které lze vyřešit pomocí metod vyložených během semestru, a podle návodu dokazují tvrzení, která je možno těmito metodami dokázat.

4. Při řešení je možné používat libovolnou literaturu a libovolné pomůcky s výjimkou prostředků dálkové komunikace (jako jsou mobilní telefony či internet).

5. Orientační hodnocení: Pro složení zkoušky je třeba úlohy vyřešit správně alespoň z 50%, na známku velmi dobře alespoň z 60%, na známku výborně alespoň ze 75%. Případné nejasnosti je možné vyjasnit během následujícího ústního pohovoru.

6. Termíny budou vypsány v SISu, kde je třeba se na ně zapsat.
První termín je vypsán na čtvrtek 4.6. V případě potřeby bude vypsán další termín na čtvrtek 18.6., případně jeden v týdnu od 29.6. nebo v září. Jiné termíny než tyto nebudou.

7. O tom, jak asi může písemka vypadat, lze získat představu ze vzorové písemky pro přednášku Komplexní analýza 1, která je k dispozici zde nebo ze vzorové písemky přímo pro Komplexní analýzu 2, kterou lze najít zde.