MFF UK

Cvičení a zápočty

Na cvičeních budou počítány zejména příklady ilustrující teorii z přednášky, část cvičení bude využita pro doplnění teorie z přednášky. Částí náplně cvičení budou i referáty studentů.


Zápočet lze získat za přednesení referátu. Nebude-li možné, aby každý student přednesl referát, bude včas určen náhradní způsob získání zápočtu.


Nabízená témata referátů:

   1. Jensenův vzorec (předneseno 4.3.)

   2. Blaschkeho součiny a nulové body holomorfních funkcí (předneseno 11.3.)

   3. Konformní ekvivalence mezikruží (předneseno 18.3.)

   4. Konjugované funkce