MFF UK

Obsah přednášky, předpokládané znalosti a návaznost na další předměty

Hlavní témata přednášky budou: Banachovy algebry a spektrální teorie neomezených operátorů.


Předmět Funkcionální analýza II je předmětem magisterského studia oboru Matematická analýza. Proto se předpokládají znalosti na úrovni bakalářského studia oboru obecná matematika, zaměření matematická analýza.


Zejména budeme navazovat na předmět Funkcionálná analýza I (NRFA050), který sám navazuje na předmět Úvod do funkcionální analýzy (NRFA006). Kromě toho budeme potřebovat dobrou znalost teorie míry a integrálu a sem tam něco z komplexní analýzy.


Poznámka: Předměty NRFA006 a NRFA050 od letošního roku nejsou vyučovány. Pokud někdo neabsolovoval předmět NRFA050, může s úspěchem studovat předmět Funkcionální analýza II. Návaznost totiž spočívá v tom, že v předmětu NRFA050 byla přednášena spektrální teorie omezených operátorů a v předmětu Funkcionální analýza II budou analogické výsledky přednášeny v abstraktnějším kontextu Banachových algeber. Proto je předchozí absolvování předmětu NFRA050 výhodou, ale nikoli nezbytnou podmínkou.