MFF UK

Doporučená literatura

W.Rudin: Functional Analysis, McGraw-Hill, Inc. 1973, kapitoly 10-13


R.Meise and D.Vogt: Introduction to Functional Analysis, Oxford University Press 1997, kapitoly 17-21


Uvedené knihy se obsahově výrazně překrývají. Přehled vhodné literatury k funkcionální analýze jako celku je uveden na stránkách J.Spurného.


Dále doporučuji vyřešit všechny příklady J.Spurného (Kapitola 6). Tedy všechny, u nichž rozumíte zadání (z důvodů drobných odchylek v přednášce to nemusí být úplně všechny).