Pro koho je určen obor Matematická analýza

Obor Matematická analýza je oborem navazujícího magisterského studia. Proto základním předpokladem pro studium je předchozí absolvování bakalářského studia. Předpokládáme, že se do něj hlásí zejména absolventi bakalářského studia matematiky. Ti také nemusí skládat přijímací zkoušky, zatímco absolventi jiných oborů přijímací zkoušku skládají (přesné podmínky jsou na fakultních stránkách, viz odkazy na oficiální stránky).


Obor je koncipován jako navazující na bakalářský obor Obecná matematika, zaměření Matematická analýza, vyučovaný na MFF UK, ale jsou samozřejmě vítáni i absolventi příbuzných oborů na jiných vysokých školách.


Aby výuka mohla probíhat efektivně a na patřičné úrovni, byly stanoveny požadované vstupní znalosti. Absolventi oboru Obecná matematika, zaměření Matematická analýza, by je měli ovládat automaticky. Ostatním doporučujeme si jejich splnění ověřit a případné chybějící partie si doplnit.