Vstupní požadavky - jazykové znalosti

Kromě odborných matematických znalostí je pro studium magisterského oboru Matematická analýza potřebná i dostatečná znalost anglického jazyka. A to taková, která umožňuje sledovat odborné přednášky a studovat odbornou literaturu v angličtině. Důvody pro to jsou dva:

  • Většina odborné matematické literatury je v angličtině. To z části platí o literatuře k vyučovaným přednáškám a zcela jednoznačně to platí o literatuře, kterou je třeba studovat k diplomové práci.
  • Vybrané přednášky magisterského studia jsou vyučovány v anglickém jazyce. Tento výběr se může rok od roku lišit. Jazyk výuky pro daný rok je vždy nastaven v SISu.