MFF UK

Obecné informace a odkazy

Konzultační hodiny: dle individuální domluvy.Sbírka příkladů z matematické analýzy - sestavil Pavel Pyrih

Archiv přednášených kurzů

Archiv příkladů ke cvičením

Archiv zkouškových písemek

Důkazy některých tvrzení

Postřehy zkoušejícího, které by mohly být užitečné pro studenty, kteří chtějí studovat.

Odpovědi na některé připomínky studentů IES

Pane učitel, půjčte mi pytel.
Co se naučim, do něho strčím.
lidové říkadlo

Seminář ze základů funkcionální analýzy

Informace ve Studijním informačním systému


Pro tento semestr bylo zvoleno následující téma:

  • Metrická vnoření do Banachových prostorů
    (dle knihy M.I.Ostrovskii: Metric Embeddings: Bilipschitz and coarse embeddings into Banach spaces, De Gruyter Studies in Mathematics, 49. De Gruyter, Berlin, 2013)


Rozvrženo: Pátek od 13:10 v posluchárně K5


Úvodní setkání: 7.10. (a zadání prvních referátů)


Program začíná: 14.10.


Program semináře najdete zde.

Topologické metody ve funkcionální analýze 1

Informace ve Studijním informačním systému


Rozvrženo: Úterý od 15:40 v K5


Začínáme: 4.10.


Informace ke zkouškám: Zkoušky jsou ústní. Student si vylosuje dvojici otázek z přednesené látky a po (písemné) přípravě je předestře zkoušejícímu. Termíny jsou vypsány v SISu, kde je třeba se zapsat.