MFF UK

Obecné informace a odkazy

Konzultační hodiny během semestru: dle individuální domluvy.Sbírka příkladů z matematické analýzy - sestavil Pavel Pyrih

Archiv přednášených kurzů

Archiv příkladů ke cvičením

Archiv zkouškových písemek

Důkazy některých tvrzení

Postřehy zkoušejícího, které by mohly být užitečné pro studenty, kteří chtějí studovat.

Odpovědi na některé připomínky studentů IES

Pane učitel, půjčte mi pytel.
Co se naučim, do něho strčím.
lidové říkadlo

Operátorové algebry I

Informace ve Studijním informačním systému


Stručný obsah: C*-algebry s jednotkou a bez jednotky, přidání jednotky, morfismy C*-algeber, automatická spojitost, funkční kalkulus, nezáporné prvky C*-algeber, aproximativní jednotka a její aplikace, Schattenovy třídy, topologie na prostorech operátorů, úvod do von Neumannových algeber


Rozvrženo: Pondělí 15:40-17:10, K12

Začínáme: 3.10.2011

Seminář ze základů funkcionální analýzy

Informace ve Studijním informačním systému


Pro tento semestr bylo vybráno téma Topologie nekonečně-dimenzionálních konvexních množin podle knihy:

C. Bessaga, A. Pełczyński: Selected topics in infinite-dimensional topology, Warszawa 1975


Rozvrženo: Čtvrtek 15:40-17:10, K9

Program začíná: 13.10.2011


Program semináře najdete zde.