MFF UK

Obecné informace a odkazy


Konzultační hodiny ve zkouškovém období:
Konají se v mé pracovně v následujících termínech: (sledujte případné změny)
   Pondělí 28.5. 15:40-17:00
   Pondělí 4.6. 14:00-16:00
   Pondělí 11.6. 15:40-17:00
   Konzultace v pondělí 18.6. zrušeny
Další konzultace dle individuální dohody.


Sbírka příkladů z matematické analýzy - sestavil Pavel Pyrih

Archiv příkladů ke cvičením

Archiv zkouškových písemek

Důkazy některých tvrzení

Postřehy zkoušejícího, které by mohly být užitečné pro studenty, kteří chtějí studovat.

Odpovědi na některé připomínky studentů IES

Letní semestr 2017/2018

Informace k vyučovaným předmětům


Seminář ze základů funkcionální analýzy


Operátorové algebry 2


Komplexní analýza 1

Pane učitel, půjčte mi pytel.
Co se naučim, do něho strčím.
lidové říkadlo

Seminář ze základů funkcionální analýzy

Informace ve Studijním informačním systému


V tomto semestru budeme pokračovat v tématu:

  • Tenzorové součiny
    (podle knihy R.A. Ryan: Introduction to Tensor Products of Banach spaces, Springer 2002, od odílu 3.2)


Rozvrženo: Úterý od 13:10 v posluchárně K8 [platí od 27.2.]


Program začíná: 20.2. [13:10 prozatím v seminární místnosti KMA]


Program semináře najdete zde.

Operátorové algebry 2

Informace ve Studijním informačním systému


Rozvrženo: Čtvrtek od 15:40 v posluchárně K7


Začínáme: 22.2.


Informace ke zkouškám: Zkoušky jsou ústní. Student si vylosuje dvojici otázek z přednesené látky a po (obvykle písemné) přípravě je předestře zkoušejícímu. Termíny jsou vypsány v SISu, kde je třeba se zapsat.