Faculty of Mathematics and Physics

Obecné informace a odkazy

Most of this page is available only in Czech.

Office hours during the semester: Upon request.


Office hours in the exam period:
They take place in my offfice at the following dates: (follow possible changes)
   Monday 22.1., 29.1., 5.2., 12.2. each time 10-12
(Upon request, it is in principle possible to find also another time.)


Sbírka příkladů z matematické analýzy - sestavil Pavel Pyrih

Archiv příkladů ke cvičením

Archiv zkouškových písemek

Důkazy některých tvrzení

Postřehy zkoušejícího, které by mohly být užitečné pro studenty, kteří chtějí studovat.

Odpovědi na některé připomínky studentů IES

Pane učitel, půjčte mi pytel.
Co se naučim, do něho strčím.
lidové říkadlo

Seminář ze základů funkcionální analýzy

Informace ve Studijním informačním systému


V tomto semestru bylo po dohodě se studenty zvoleno téma:

  • Tenzorové součiny
    (podle knihy R.A. Ryan: Introduction to Tensor Products of Banach spaces, Springer 2002)


Rozvrženo: Čtvrtek od 15:40 v posluchárně K7


Úvodní setkání: 5.10. (výběr tématu a zadání prvních referátů)


Program začíná: 12.10.


Program semináře najdete zde.

Operátorové algebry 1

Informace ve Studijním informačním systému


Rozvrženo: Čtvrtek od 14:00 v seminární místnosti Katedry algebry
(bylo změněno s platností od druhého týdne semestru)


Začínáme: 4.10.