Finanční gramotnost


Kapacita kurzu je již naplněna!


Místo a doba konání: MFF UK, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8, seminární místnost KDM ve 4. patře, čtvrtky 14:00 – 17:20 .

Lektoři: doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc.; doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.

Náplň jednotlivých setkání:

15. 2. 2018

Vstupy do problematiky finanční gramotnosti
Finanční gramotnost a její složky, standardy finanční gramotnosti; možnosti využití ve školské matematice. Cenová gramotnost (slevy, akce, skonto).
Úrok a úroková sazba, daň z úroku, úroková doba. Inflace, míra inflace, nominální a reálná úroková sazba, reálná hodnota vloženého kapitálu.

22. 2. 2018

Cenné papíry
Výnosnost (míra výnosu), výnos. Diskontní sazba a diskont.
Dluhopisy. Směnky, eskont směnky. Otevřené podílové fondy, zajištěné podílové fondy; podílový list, kurz podílového listu. Akciové společnosti; akcie, nominální a tržní hodnota akcie, dividenda.

1. 3. 2018

Vklady
Jednoduché úročení, složené úročení; vazby na téma o aritmetických a geometrických posloupnostech.
Termínovaný vklad, pásmové úročení, doba splatnosti; termínovaný vklad s revolvingem. Sankce a rizika. Změny úrokových sazeb. Úrokovací období, spojité úročení.
Podstata spoření, spořicí účty, spořicí programy. Stavební spoření.

8. 3. 2018

Úvěry
Umořovací plán. Anuitní splátky. Úroková sazba a RPSN.
Spotřebitelské úvěry, prodej na splátky, leasing (finanční, operativní, zpětný). Hypoteční úvěry, americká hypotéka. Nebankovní půjčky.
Kontokorentní účty, debetní a kreditní karty.

Přihlásit se lze do 8. 2. 2018 (obratem obdržíte informaci o zařazení do kurzu):

Kapacita kurzu je již naplněna! Omlouváme se, ale další zájemce nelze přijmout.


Katedra didaktiky matematiky
MFF UK
Sokolovská 83
186 75 Praha 8