ZS
2017/2018
5. hod.
10:40
6. hod.
11:30
7. hod.
12:20
8. hod.
13:10
9. hod.
14:00
10. hod.
14:50
11. hod.
15:40
12. hod.
16:30
Pondělí
Úterý Cvičení NMMA101x02
Matematická analýza 1
1. ročník, M5
Středa Seminář z reálné
a abstraktní analýzy
K2
Čtvrtek Cvičení NMMA101x02
Matematická analýza 1
1. ročník, M2
Schůze katedry
sborovna KMA
Cvičení NMMA703x03
Matematika III
2. ročník, M2
Pátek Cvičení NMMA161x01
Proseminář z mat. analýzy
1. ročník, K7