Matematika I (JEB005), ZS 2011/2012 - zkoušky

Informace ke zkouškám

Obecné podmínky

Podmínky pro písemnou část

Podmínky pro ústní část

Požadavky pro ústní část naleznete zde.


Úspěšnost u zkoušky:   9 35 12 4 55 30 9
Z toho studující poprvé:   7 24 9 3 41 27 9
Opakující:   2 11 3 1 14 3