Matematika III (FSV003), ZS 2010/2011 - zkoušky

Informace ke zkouškám

Obecné podmínky

Podmínky pro písemnou část

Podmínky pro ústní část

Požadavky pro ústní část naleznete zde.


Úspěšnost u zkoušky:   3 10 4 1 41 27 19
Z toho studující poprvé:   3 5 4 1 24 25 18
Opakující:   5 17 2 1