Matematika I (FSV001), ZS 2007/2008 - zkoušky

Informace ke zkouškám

Obecné podmínky

Podmínky pro písemnou část

Podmínky pro ústní část

Požadavky pro ústní část

Viz.