Kokrháč Hydronet.cz

Kokrháč, na novějších mapách Kotel, kupovitý vrchol 3 km severozápadně od Horních Míseček. Výrazny suk kupovitého tvaru tvořený svory s vločkami křemenců. Plochý vrchol, pozůstatek původního zarovnaného povrchu. Vrchol pokrývají ojedinělé polygonální půdy, na nichž rostou traviny s klečí. Jihovýchodní svah spadá lavinovými drahami do ledovcových karů; Velká a Malá Kotelní jáma.
I. zóna KRNAP, vzácná květena. Na severním svahu se po cestě nalézá okrouhlý kamenný val neznámého původu, tzv. Růženčina zahrádka. Na vrcholu geodetický bod.
Zeměpisné souřadnice: WGS-84: 50 st. 45'07'' s.s., 15 st. 31'49'' v.d.
Příslušné mapy: ZM 1:10 000 /03-23-24; KCT 1:50 000 /22; ShoCart 1: 50 000 /24; Geodézie CS 1:25 000 Krkonoše-atlas.
Přístupnost vrcholu: nepřístupný, I. zóna KRNAP.
Objekty a vybavenost na vrcholu: x
Podrobna meteo mereni z blizke Lyse hory.

Valid HTML 4.01!
© Petra
Vytvořeno 4. 8. 2004, poslední změna 4. 8. 2004