Research

Seznam publikací

 • Omelka M., Hudecová Š. (2013): A comparison of the Mantel test with a generalised distance covariance test, accepted in Environmetrics, DOI: 10.1002/env.2238
 • Hudecová Š. (2013): Binary dynamic response model with structural changes, accepted in Proceedings of ASMDA 2013, pdf verze
 • Hudecová Š., Pešta M. (2013): Modeling Dependencies in Claims Reserving with GEE, Insurance: Mathematics and Economics 53(3), 786–794.
 • Hudecová Š. (2013): Structural changes in autoregressive models for binary time series, Journal of Statistical Planning and Inference 143(10), 1744–1752.
 • Pešta M., Hudecová Š. (2012): Asymptotic consistency and inconsistency of the chain ladder. Insurance: Mathematics and Economics 51(2): 472-479.
 • Hudecová, Š. and Pešta, M. (2012). Generalized estimating equations in claims reserving. In Komárek, A. and Nagy, S., editors, Proceedings of the 27th International Workshop on Statistical Modelling, 555–560. Tribun EU, Brno.
 • Anděl J., Hudecová Š. (2012): Variance of the game duration in the gambler’s ruin problem. Statistics and Probability Letters 82, 1750-1754. DOI 10.1016/j.spl.2012.05.023
 • Hudecová Š. (2012): On some properties of autopersistence functions and autopersistence graphs. Accepted in Communications in Statistics - Theory and Methods. Poslední pdf verze.
 • Hudecová Š. (2011): Jak na odhad joinpoint regrese. Informační bulletin České statistické společnosti 22, 3-4, 7-20.
  Rozšířená verze článku.
 • Došlá Š. (2011): Estimation of parameters of a clipped MA(1) process, Communications in Statistics - Theory and Methods, vol.40(14), 2437 - 2454.
 • Došlá Š. (2010): Stationary Processes with Negatively Correlated Random Variables. Disertační práce, MFF UK v Praze.
 • Anděl J., Došlá Š. (2010): Bernoulli processes with non-positive correlations, Communications in Statistics - Theory and Methods, vol.39(17), 3191 - 3201.
 • Došlá Š., Anděl J. (2010): Weakly stationary processes with non–positive autocorrelations. Kybernetika, vol.46(1), 114-124.
 • Došlá Š. (2009): Conditions for bimodality and multimodality of a mixture of two unimodal densities, Kybernetika vol.45(2), 279-292.
 • Mareš, J., Došlá, Š. (2008): Studentské posuzování kvality výuky na celouniverzitní úrovni. MSD Brno.
 • Došlá, Š. (2008): Processes with negative correlations, in WDS'08 Proceedings of Contributed Papers: Part I – Mathematics and Computer Sciences (ed. J. Šafránková a J. Pavlů), Praha, Matfyzpress, 68–73.
 • Došlá Š. (2008): Posuzování bimodality na základě histogramu, Informační bulletin České statistické společnosti, vol.19 č.1, 24-33.
 • Došlá Š. (2007): Applying Case Series Analyses to Traffic Accident Data. Diplomová práce, University Hasselt, Belgie.
 • Došlá Š. (2006): Bimodální rozdělení. Diplomová práce, MFF UK v Praze.