Výuka
Letní semestr 2009-2010  |  Zimní semestr 2009-2010  |  Zpět   

Letní semestr 2009-2010

NST022 Pravděpodobnost a matematická statistika - cvičení

Paralelky cvičení:

 • pondělí 10:40 v učebně K9
 • pondělí 17:20 v učebně K6
Přednášející: Prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc.

Další paralelky cvičení:

Podmínky udělení zápočtu:

 • Zápis na cvičení v grupíku v SISu.
 • Úspěšné napsání zápočtové písemné práce (alespoň 60% úspěšnost).
Docházka na cvičení není povinná, ale rozhodně je doporučená. Více podrobností k podmínkám zápočtu je uvedeno v tomto dokumentu. Případné dotazy zodpovím mailem nebo ústně na cvičení.

Informace:

 • Příklady na samostatné počítání budou postupně doplňovány do tohoto seznamu. Výsledky těchto příkladů jsou uvedeny pro kontrolu zde.
  Odkazy na další příklady k procvičení k tomuto předmětu lze nalézt níže v sekci "Doporučená literatura".

Zadání příkladů ze cvičení:

Výsledky všech příkladů jsou ke stažení zde (bude průběžně doplňováno po každém cvičení). Na případné chyby/překlepy mě prosím upozorněte emailem nebo na cvičení.

Doporučená literatura (včetně příkladů):

 • Václav Dupač, Marie Hušková: Pravděpodobnost a matematická statistika. Karolinum, Praha, 1999.
  (Výsledky příkladů z těchto skript lze najít např. na stránce dr. Fajfrové).
 • Nějaké další příklady na propočítání s výsledky (od kolegy M.Schindlera). Jiná verze s výsledky.
 • Příklady na procvičení od kolegy M. Omelky (bohužel bez výsledků).

Zimní semestr 2009-2010

NST129 Pravděpodobnost a statistika - cvičení

Paralelky cvičení:

 • pondělí 15:40 v učebně K11
 • čtvrtek 17:20 v učebně K11
Přednášející:
RNDr. Jitka Zichová, Dr.

Podmínky udělení zápočtu:

 • zápis na cvičení v grupíku v SISu
 • zápočtová písemka z pravděpodobnosti (nutná alespoň 60% úspěšnost, max 1 oprava)
 • úloha ze statistiky (zpracování dat na počítači) - upřesnění je zde .
Více podrobností k podmínkám zápočtu bude řečeno na prvním cvičení. Docházka na cvičení není povinná, ale rozhodně je doporučená.

Zadání příkladů ze cvičení:

Příklady, které nebudou na cvičení propočítány, doporučuji projít samostatně, považuji je za probrané.
Výsledky všech příkladů jsou ke stažení zde (bude průběžně doplňováno). Na případné chyby/překlepy mě prosím upozorněte emailem nebo na cvičení.

Jiné:

 • Příklady na procvičení na zápočtovou písemku s výsledky.
 • Tabulky distribuční funkce normálního rozdělení.
 • Nějaké další příklady na propočítání s výsledky. Jiná verze s výsledky.
 • Doporučená literatura (včetně příkladů):
  • Karel Zvára, Josef Štěpán: Pravděpodobnost a matematická statistika. Matfyzpress, Praha 2002.
  • Václav Dupač, Marie Hušková: Pravděpodobnost a matematická statistika. Karolinum, Praha, 1999.
   (Výsledky příkladů z těchto skript lze najít např. na stránce dr. Fajfrové).