Výuka

Zimní semestr 2022/2023


Finanční ekonometrie NMFP401 a Ekonometrie NMEK511

 • Přednášky: Pondělí a středa ve 14:00 v K3.
 • Cvičení ve čtvrtek ve 12:20 v K4.
 • IS NMEK511 a IS NMEK511

Organizace:

 • Výuka předmětu Finanční ekonometrie NMFP401 bude probíhat v rozsahu 4+2 během první poloviny semestru, tj. do 8. týdnu semestru včetně. Následně bude možné skládat zkoušku.
 • Výuka začíná cvičením dne 29.9.2022. Cvičení bude probíhat převážně formou praktické práce na počítači v programu R v učebně K4. Počítače jsou v K4 k dispozici, ale lze mít i vlastní notebook.
 • Materiály k přednášce i cvičení budou postupně umísťovány v tomto Moodle kurzu.
 • Podmínky získání zápočtu z předmětu Finanční ekonometrie NMFP401.

Linear Regression NMSA407

Organization:

 • Moodle course with teaching material.
 • Credit requirements:
  • Regular weekly assignments.
  • Final project.
  Details can be found on the SIS website.
 • Computers are provided in the lecture room K11 with the R software being already installed on all computers. Alternatively, students may also use their own laptops with the statistical software R. We will use R Studio.
 • A basic knowledge of R is generally expected.

Letní semestr 2021/2022

Ekonometrie NMEK432

 • Přednášky: Úterý v 10:40 v K2 a ve čtvrtek ve 14:00 v K2.
 • Cvičení ve čtvrtek ve 12:20 v K4.
 • IS

Aktuální informace:


Náhodné procesy 1 NMSA334

Aktuální informace:


Referativní seminář k bakalářské práci NMAT362Zimní semestr 2021/2022

Matematická statistika 1 NMSA331

Průběh cvičení:

V první polovině semestru budou cvičení teoretického charakteru (počítání příkladů, podobně jako v PMS ve druhém ročníku). Později do cvičení zařadíme i práci na počítačích v programu R (budeme používat R Studio).
 • Podmínky získání zápočtu.
  V případě nemoci, karantény, izolace apod. mě prosím kontaktujte co nejdříve. V takovém případě lze docházku nahradit samostatným studiem online materiálů.
 • Moodle kurz pro toto cvičení s materiály ke cvičení. V tomto kurzu postupně naleznete zadání ze cvičení, řešení a další materiály.

Aktuality

 • Zadání domácího úkolu ze statistiky a potřebná data movies.csv.
 • Výsledky zápočtové písemky jsou vložené v SISu. Opravené práce budou k dispozici k nahlédnutí na cvičení 18.11.
 • Od 7. cvičení budeme na cvičení pracovat v programu R (viz výše). Materiály k těmto cvičením jsou ke stažení v Moodlu

Jednotlivá cvičení (bude postupně doplňováno):

 • 30.9. Mnohorozměrné normální rozdělení.
 • 7.10. Konvergence posloupnosti náhodných veličin.
 • 14.10. Asymptotické rozdělení.
 • 21.10. Vlastnosti odhadů.
 • 4.11. Intervalové odhady.
 • 11.11. Zápočtová písemka.
 • 18.11. Základní popisné statistiky a grafy.
 • 25.11. t-test a Kolomogorovův-Smirnovův test.
 • 2.12. Znaménkový a Wilcoxonův test.
 • 9.12. - Dvouvýběrové testy: zdrojový kód cviceni10.R, data Iq.txt a doplňující kódy figKS.R a cviceni10-obrazky.R
 • 16.12. Testy o proporci.
 • 6.1. Kontingenční tabulky a analýza rozptylu.


Letní semestr 2020/2021

Aktuální informace

 • Až do odvolání bude veškerá výuka probíhat distanční formou. Všechny materiály k výuce jsou k dispozici v příslušných Moodle kurzech (jednotlivé odkazy viz níže).
 • Konzultace jsou možné online po předchozí emailové dohodě.

Pravděpodobnost a matematická statistika NMSA202

Náhodné procesy 1 NMSA334

Referativní seminář k bakalářské práciZimní semestr 2020/2021

Matematická statistika 1 NMSA331

Aktuální informace

 • Až do odvolání bude cvičení probíhat distanční formou. Veškeré materiály (zadání příkladů, videa s řešením, přihlašovací údaje k zoom výuce apod.) budou k dispozici v Moodle kurzu pro toto cvičení.
 • Prosím všechny zapsané studenty, aby se do tohoto Moodle kurzu přihlásili.

Průběh cvičení:

V první polovině semestru budou cvičení teoretického charakteru (počítání příkladů, podobně jako v PMS ve druhém ročníku). Později do cvičení zařadíme i práci na počítačích v programu R (budeme používat R Studio).

Letní semestr 2019/2020


Náhodné procesy 1 NMSA334

Aktuální informace:

 • Až do odvolání bude výuka cvičení probíhat formou samostudia. Veškeré studijní materiály jsou k dispozici v systému Moodle.
 • Aktualizované podmínky zápočtu (ke dni 30.4.2020) jsou uvedené v SISu a v systému Moodle.

Zadání na cvičení:

 • 20.2.2020 - vytvořující funkce náhodné veličiny
 • 27.2.2020 - náhodný součet náhodných veličin
 • 5.3.2020 - Galtonův-Watsonův proces
 • Cvičení nadále probíhají samostudiem. Zadání i řešení příkladů jsou k dispozici v systému Moodle

Doplňující materiály:


Practicals for Stochastic Processes I. NMSA334

Literature:


Pravděpodobnost a matematická statistika NMSA202

Aktuální informace:

 • Až do odvolání bude výuka cvičení probíhat formou samostudia. Veškeré materiály jsou k dispozici v systému Moodle pro tento předmět.
 • Aktualizované podmínky získání zápočtu (ke dni 30.4.2020) jsou uvedeny v SISu a v systému Moodle.
 • Všechna zadání ze cvičení (i z těch, co proběhla klasickým způsobem) jsou uvedena v systému Moodle.

Další materiály


Zimní semestr 2019/2020


Matematická statistika 1 NMSA331

Průběh cvičení:

V první polovině semestru budou cvičení teoretického charakteru (budeme počítat u tabule). Později do cvičení zařadíme i práci na počítačích v programu R (budeme používat R Studio). Doporučuji nainstalovat si R doma a seznámit se s jeho základy. Dobrým výchozím bodem může být také kurz Úvod do programování v R (NMSA 230).

Aktuální informace

 • Zápočty jsou zapsané v SISu.

Zadání na cvičení (bude doplňováno):

Další materiály:

Výukové materiály z přednášky (Doc. Omelka):


Pravděpodobnost a statistika NMAI059

Aktuální informace

 • Výsledky zápočtové písemky jsou vložené v SISu.
 • Opravná zápočtová písemka je společná pro všechny paralelky a bude se psát v pondělí 13.1. od 9:00 v učebně K3 na Karlíně.
 • Podmínky získání zápočtu.

Zadání na cvičení (bude doplňováno):

Doplňující materiály:Letní semestr 2018/2019


Náhodné procesy 1 NMSA334

Zadání na cvičení (bude doplňováno):

 • 18.2.2019 - vytvořující funkce náhodné veličiny
 • 25.2.2019 - náhodný součet náhodných veličin, Galtonův-Watsonův proces
 • 4.3.2019 - Markovovy řetězce
 • 11.3.2019 - klasifikace stavů
 • 18.3.2019 - stacionární rozdělení
 • 25.3.2019 - pravděpodobnost absorpce
 • 1.4.2019 - nekonečné řetězce
 • 8.4.2019 - 1. zápočtová písemka
 • 15.4.2019 - exponenciální rozdělení, Perronův vzorec (výuku povede dr. Dostál)
 • 22.4.2019 - Velikonoce, cvičení se nekoná
 • 29.4.2019 - Markovovy řetězce se spojitým časem
 • 6.5.2019
 • 13.5.2019 - 2. zápočtová písemka

Doplňující materiály:


Pravděpodobnost a matematická statistika NMSA202

Centrální stránka cvičení

 • Odkaz zde.
 • Zde lze nalézt veškeré informace ke cvičení, které jsou společné pro všechny paralelky. Mimo jiné doplňkové příklady k propočítání, seznam doporučené literatury a další odkazy.

Zadání na cvičení (bude postupně doplňováno):

 • 22.2.2019 - klasická pravděpodobnost
 • 1.3.2019 - nezávislost, věta o úplné pravděpodobnosti, Bayesova věta
 • 8.3.2019 -náhodná veličina s diskrétním rozdělením
 • 15.3.2019 -náhodná veličina se spojitým rozdělením
 • 22.3.2019 -náhodné vektory I.
 • 29.3.2019 -náhodné vektory II.
 • 5.4.2019 - první zápočtová písemka + 0-1 zákony
 • 12.4.2019 - konvergence náhodných veličin, silný zákon velkých čísel
 • 19.4.2019 - státní svátek, cvičení se nekoná
 • 26.4.2019 - centrální limitní věta; potřebné tabulky
 • 3.5.2019 - druhá zápočtová písemka
 • 10.5.2019
 • 17.5.2019
 • 24.5.2019 - třetí zápočtová písemka

Doplňující materiály:Zimní semestr 2018/2019


Matematická statistika 1 NMSA331

Průběh cvičení:

V první polovině semestru budou cvičení teoretického charakteru (budeme počítat u tabule). Později do cvičení zařadíme i práci na počítačích v programu R (budeme používat R Studio). Doporučuji nainstalovat si R doma a seznámit se s jeho základy. Dobrým výchozím bodem mohou být materály z kurzu Softwarové prostředky pro matematiku a stochastiku (NMSA 230) od dr. Maciaka.

Aktuální informace

 • Zadání domácího úkolu a data potřebná k vypracování: soccer.csv. Druhá část úkolu se bude odevzdávat na cvičení 8.1.2019.
  Dřívější odevzdání emailem je možné pouze pro úlohy v pdf formátu vypracované v LateXu nebo ve Wordu.

Zadání na cvičení (bude doplňováno):

Další materiály:

Výukové materiály z přednášky (Doc. Omelka):Pravděpodobnost a statistika NMAI059

Aktuální informace

 • Zápočtová písemka se bude psát na cvičení 19.12.2018. S sebou je možné mít kalkulačky. Pro přípravu na písemku je vhodné využít příklady ze cvičení nebo tuto sbírku příkladů k procvičení s výsledky.

Zadání na cvičení (bude doplňováno):

Doplňující materiály:Archiv výuky


Letní semestr 2017-2018
Zimní semestr 2017-2018
Letní semestr 2012-2013
Zimní semestr 2012-2013
Archiv ještě starší výuky: 2011-2012, 2009-2010

Letní semestr 2017/2018


Náhodné procesy 1 NMSA334

Aktuální informace

Zadání na cvičení (bude doplňováno):

 • 22.2.2018 - vytvořující funkce
 • 1.3.2018 - náhodný součet náhodných veličin
 • 8.3.2018 - Markovovy řetězce
 • 15.3.2018- klasifikace stavů Markovova řetězce
 • 22.3.2018- pravděpodobnost absorpce
 • 29.3.2018- nekonečné řetězce
 • 5.4. 2018 - zápočtová písemka
 • 12.4.2018- exponenciální rozdělení, Perronův vzorec
 • 19.4.2018- řetězce se spojitým časem
 • 26.4.2018- vnořený řetězec, stacionární rozdělení
 • 3.5.2018- stacionární rozdělení
 • 10.5.2018 - obecný proces množení a zániku, systémy hromadné obsluhy
 • 17.5.2018 - zápočtová písemka

Doplňující materiály (např. k procvičení):


Pravděpodobnost a matematická statistika NMSA202

Aktuální informace

 • Opravná zápočtová písemka (více viz podmínky získání zápočtu) se bude konat v pondělí 28.5. v K11 od 9:00.
 • Podmínky získání zápočtu jsou uvedené v SISu (viz část Podmínky zakončení předmětu) nebo též v tomto dokumentu. Veškeré výjimky (uznání zápočtu apod.) je nutné řešit přímo s přednášející.
 • Zde budou uváděny pouze informace týkající se naší paralelky cvičení. Veškeré informace ke cvičení, které jsou společné pro všechny paralelky, budou k nalezení na centrální stránce ke cvičení.

Centrální stránka cvičení

 • Odkaz zde.
 • Zde lze nalézt veškeré informace ke cvičení, které jsou společné pro všechny paralelky. Mimo jiné předběžný plán všech cvičení, doplňkové příklady k propočítání, seznam doporučené literatury a další odkazy.
 • Zadání na jednotlivá cvičení budou postupně doplňována, ale budou k dispozici vždy minimálně den (ale většinou více) před cvičením.

Zadání na cvičení (bude postupně doplňováno):Zimní semestr 2017/2018


Matematická statistika 1 NMSA331

Průběh cvičení:

V první polovině semestru budou cvičení teoretického charakteru (budeme počítat u tabule). Později do cvičení zařadíme i práci na počítačích v programu R (budeme používat R Studio). Doporučuji nainstalovat si R doma a seznámit se s jeho základy. Dobrým výchozím bodem mohou být materály z kurzu Softwarové prostředky pro matematiku a stochastiku (NMSA 230) od dr. Maciaka.

Zadání a materiály na cvičení (bude doplňováno):

Doplňující R kódy (např. k procvičení):

Další materiály:

Výukové materiály z přednášky (dr. Omelka):


Pravděpodobnost a statistika NMAI059

Zadání a materiály na cvičení (bude doplňováno):

Doplňující materiály:Letní semestr 2012-2013

Tento semestr probíhalo:

Matematická statistika MS710P05

 • přednáška pro PřF UK
 • úterý 14:00 v M2 (Ke Karlovu 3)

Aktuálně:

 • Poslední zkouška proběhla 12.9.2013.
 • Známky do indexů budu zapisovat po emailové dohodě do konce září.

Materiály k přednášce (bude postupně doplňováno)

Doporučená literatura:

 • přednáškové slidy doplněné o poznámky z přednášky
 • Pavlík J. a kol. (2005): Aplikovaná statistika. Skripta VŠCHT. Náhled a pdf na webu vydavatelství VŠCHT.
 • Zvára K (2006): Biostatistika, Karolinum, Praha

Cvičení z matematické statistiky MS710C05

 • úterý 15:40 PUA (Albertov)
 • cvičení probíhá formou praktické práce na počítači

Podmínky získání zápočtu

 • docházka (možné tři absence) - aktuální stav
 • vypracování domácího úkolu (podrobnější info na prvním cvičení)

Aktuálně:

Zadání a materiály na cvičení (bude doplňováno):

Doplňující materiály k programu R:


Časové řady - cvičení NSTP165

 • pondělí 9:00 a 10:40 v K11
 • cvičení bude probíhat každý týden, účast zde není povinná
 • účast na prvním cvičení (18.2.2013) je povinná, jelikož zde proběhne rozřazení do skupin pro řešení domácích úloh

Podmínky udělení zápočtu:

 • Dostatečný počet bodů z domácích úloh.
 • Absolvování zápočtového testu.
Více podrobností k domácím úlohám a podmínkám zápočtu jsou uvedeny zde.

Aktuálně:

Seznam domácích úloh (bude postupně doplňováno):

Zadání ze cvičení:

OdkazyZimní semestr 2012-2013

Tento semestr probíhalo:
Dříve probíhalo: Archiv vyuky

NMAI059 Pravděpodobnost a statistika - cvičení pro studenty informatiky

Aktuálně:

 • Aktuální stav bodů a zápočtů.
 • Zadání domácí úlohy (včetně pokynů k řešení a termínu odevzdání).
 • Výsledky opravné zápočtové písemky už jsou zohledněny v bodové tabulce. Opravené písemky jsou k dispozici k nahlédnutí u mě během mých konzultačních hodin (tj. aktuálně po předchozí emailové dohodě).
 • Konzultace týkající se látky ze cvičení nebo přednášky jsou možné po předchozí emailové dohodě.

Podmínky udělení zápočtu:

 • Zápis na cvičení v grupíku v SISu.
 • Získání dostatečného počtu bodů za docházku, zápočtovou písemku a domácí úkol - viz přesná formulace podmínek získání zápočtu.

Příklady na cvičení:

Výsledky příkladů ze cvičení (bude postupně doplňováno).

Další materiály:

NUMP013 Pravděpodobnost a statistika I - cvičení pro studenty učitelství

 • Pondělí 9:00 v učebně K6 v liché týdny semestru
 • Přednášející: RNDr. Jitka Zichová, Dr.
 • Výuka probíhá pouze v liché týdny semestru - viz plán níže

Aktuálně:

 • Výsledky opravné zápočtové písemky: Všichni úspěšní studenti již mají zápočet zapsaný v SISu.

Podmínky udělení zápočtu:

 • Aktivní účast (možné 2 absence).
 • Zápočtová písemka.
Podrobnosti k podmínkám zápočtu budou sděleny na prvním cvičení. Studenti kombinovaného studia si účast mohou nahradit alternativní formou (nutná předchozí domluva na začátku semestru).

Příklady na cvičení:

 • Klasická pravděpodobnost: zadání 1.10.2012 (na cvičení byly příklady 1-6, příklad 7 bude příště)
 • Klasická pravděpodobnost, geometrická pravděpodobnost: zadání 15.10.2012 (bylo vše až na příklad 5 (c))
 • Nezávislost, podmíněná pravděpodobnost, věta o úplné pravděpodobnosti, Bayesova věta: 29.10.2012
 • Bayesova věta, náhodná veličina: 12.11.2012
 • Náhodná veličina 26.11.2012
 • 10.12.2012 - zápočtová písemka
 • Střední hodnota diskrétního rozdělení 7.1.2013
Výsledky příkladů ze cvičení (bude postupně doplňováno).

Další materiály

MS710P26 Prezentace výsledků a zpracování experimentálních dat

 • Pátek 9:00 v učebně K10A
 • Výběrový seminář pro studenty PřF UK - oznámení
 • Výuka probíhá v učebně K10A v budově MFF UK na Karlíně (Sokolovská 83)

Podmínky udělení zápočtu:

 • aktivní účast (možné 2 absence),
 • vypracování samostatné statistické analýzy (konkrétní data a metodologie po dohodě - lze dle zájmu).

Jednotlivá cvičení

Předběžná náplň semináře (je možné upravit po dohodě s účastníky):
 • Opakování základních pojmů matematické statistiky a popisné statistiky.
 • Program R. Popis datového souboru.
 • Testy o střední hodnotě.
 • Analýza rozptylu.
 • Korelace. Lineární regrese.
 • Vybrané metody mnohorozměrné statistiky (shluková analýza, metoda hlavních komponent, diskriminační analýza).
 • Dle času a zájmu další statistické metody.
Doporučená literatura:
 • Zichová, J.: Plánování experimentů a predikční vícerozměrná analýza. Karolinum, Praha, 2007.
Rozšiřující literatura:
 • Meloun M., Militký J.: Statistické zpracování experimentálních dat. Plus, Praha, 1994.
 • Varmuza K. and Filzmoser P.: Introduction to Multivariate Statistical Analysis in Chemometrics. CRC Press 2009.
 • Wehrens, R.: Chemometrics with R. Springer 2011.

NEKN042 Cvičení z ekonometrie

 • Pondělí v 10:40 v K11 v liché a sudé týdny.
 • Na čas cvičení je rezervován také lab K10A pro možnost práce na domacích úkolech.
 • Cvičení vede RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.

Aktuálně:

 • Soutěž Analytics Challenge již zná výherce. Všem, kteří se zúčastnili, děkujeme za dobrou reprezentaci.

Jednotlivá cvičení