Výuka

Letní semestr 2022/2023

Náhodné procesy 1 NMSA334


Pravděpodobnost a matematická statistika NMSA202


Time series

Announcement

 • There will not be any class on 18th May, but this spot is available for consultation or questions.
 • Once you get the credit from the tutorial class, you can write me an email and we will arrange the exam date. See more details in the plan for individual reading file.

Zimní semestr 2022/2023


Finanční ekonometrie NMFP401 a Ekonometrie NMEK511

 • Přednášky: Pondělí a středa ve 14:00 v K3.
 • Cvičení ve čtvrtek ve 12:20 v K4.
 • IS NMEK511 a IS NMEK511

Organizace:

 • Výuka předmětu Finanční ekonometrie NMFP401 bude probíhat v rozsahu 4+2 během první poloviny semestru, tj. do 8. týdnu semestru včetně. Následně bude možné skládat zkoušku.
 • Výuka začíná cvičením dne 29.9.2022. Cvičení bude probíhat převážně formou praktické práce na počítači v programu R v učebně K4. Počítače jsou v K4 k dispozici, ale lze mít i vlastní notebook.
 • Materiály k přednášce i cvičení budou postupně umísťovány v tomto Moodle kurzu.
 • Podmínky získání zápočtu z předmětu Finanční ekonometrie NMFP401.

Linear Regression NMSA407

Organization:

 • Moodle course with teaching material.
 • Credit requirements:
  • Regular weekly assignments.
  • Final project.
  Details can be found on the SIS website.
 • Computers are provided in the lecture room K11 with the R software being already installed on all computers. Alternatively, students may also use their own laptops with the statistical software R. We will use R Studio.
 • A basic knowledge of R is generally expected.

Letní semestr 2021/2022

Ekonometrie NMEK432

 • Přednášky: Úterý v 10:40 v K2 a ve čtvrtek ve 14:00 v K2.
 • Cvičení ve čtvrtek ve 12:20 v K4.
 • IS

Aktuální informace:


Náhodné procesy 1 NMSA334

Aktuální informace:


Referativní seminář k bakalářské práci NMAT362Zimní semestr 2021/2022

Matematická statistika 1 NMSA331

Průběh cvičení:

V první polovině semestru budou cvičení teoretického charakteru (počítání příkladů, podobně jako v PMS ve druhém ročníku). Později do cvičení zařadíme i práci na počítačích v programu R (budeme používat R Studio).
 • Podmínky získání zápočtu.
  V případě nemoci, karantény, izolace apod. mě prosím kontaktujte co nejdříve. V takovém případě lze docházku nahradit samostatným studiem online materiálů.
 • Moodle kurz pro toto cvičení s materiály ke cvičení. V tomto kurzu postupně naleznete zadání ze cvičení, řešení a další materiály.

Aktuality

 • Zadání domácího úkolu ze statistiky a potřebná data movies.csv.
 • Výsledky zápočtové písemky jsou vložené v SISu. Opravené práce budou k dispozici k nahlédnutí na cvičení 18.11.
 • Od 7. cvičení budeme na cvičení pracovat v programu R (viz výše). Materiály k těmto cvičením jsou ke stažení v Moodlu

Jednotlivá cvičení (bude postupně doplňováno):

 • 30.9. Mnohorozměrné normální rozdělení.
 • 7.10. Konvergence posloupnosti náhodných veličin.
 • 14.10. Asymptotické rozdělení.
 • 21.10. Vlastnosti odhadů.
 • 4.11. Intervalové odhady.
 • 11.11. Zápočtová písemka.
 • 18.11. Základní popisné statistiky a grafy.
 • 25.11. t-test a Kolomogorovův-Smirnovův test.
 • 2.12. Znaménkový a Wilcoxonův test.
 • 9.12. - Dvouvýběrové testy: zdrojový kód cviceni10.R, data Iq.txt a doplňující kódy figKS.R a cviceni10-obrazky.R
 • 16.12. Testy o proporci.
 • 6.1. Kontingenční tabulky a analýza rozptylu.


Letní semestr 2020/2021

Aktuální informace

 • Až do odvolání bude veškerá výuka probíhat distanční formou. Všechny materiály k výuce jsou k dispozici v příslušných Moodle kurzech (jednotlivé odkazy viz níže).
 • Konzultace jsou možné online po předchozí emailové dohodě.

Pravděpodobnost a matematická statistika NMSA202

Náhodné procesy 1 NMSA334

Referativní seminář k bakalářské práciZimní semestr 2020/2021

Matematická statistika 1 NMSA331

Aktuální informace

 • Až do odvolání bude cvičení probíhat distanční formou. Veškeré materiály (zadání příkladů, videa s řešením, přihlašovací údaje k zoom výuce apod.) budou k dispozici v Moodle kurzu pro toto cvičení.
 • Prosím všechny zapsané studenty, aby se do tohoto Moodle kurzu přihlásili.

Průběh cvičení:

V první polovině semestru budou cvičení teoretického charakteru (počítání příkladů, podobně jako v PMS ve druhém ročníku). Později do cvičení zařadíme i práci na počítačích v programu R (budeme používat R Studio).

Letní semestr 2019/2020


Náhodné procesy 1 NMSA334

Aktuální informace:

 • Až do odvolání bude výuka cvičení probíhat formou samostudia. Veškeré studijní materiály jsou k dispozici v systému Moodle.
 • Aktualizované podmínky zápočtu (ke dni 30.4.2020) jsou uvedené v SISu a v systému Moodle.

Zadání na cvičení:

 • 20.2.2020 - vytvořující funkce náhodné veličiny
 • 27.2.2020 - náhodný součet náhodných veličin
 • 5.3.2020 - Galtonův-Watsonův proces
 • Cvičení nadále probíhají samostudiem. Zadání i řešení příkladů jsou k dispozici v systému Moodle

Doplňující materiály:


Practicals for Stochastic Processes I. NMSA334

Literature:


Pravděpodobnost a matematická statistika NMSA202

Aktuální informace:

 • Až do odvolání bude výuka cvičení probíhat formou samostudia. Veškeré materiály jsou k dispozici v systému Moodle pro tento předmět.
 • Aktualizované podmínky získání zápočtu (ke dni 30.4.2020) jsou uvedeny v SISu a v systému Moodle.
 • Všechna zadání ze cvičení (i z těch, co proběhla klasickým způsobem) jsou uvedena v systému Moodle.

Další materiály


Zimní semestr 2019/2020


Matematická statistika 1 NMSA331

Průběh cvičení:

V první polovině semestru budou cvičení teoretického charakteru (budeme počítat u tabule). Později do cvičení zařadíme i práci na počítačích v programu R (budeme používat R Studio). Doporučuji nainstalovat si R doma a seznámit se s jeho základy. Dobrým výchozím bodem může být také kurz Úvod do programování v R (NMSA 230).

Aktuální informace

 • Zápočty jsou zapsané v SISu.

Zadání na cvičení (bude doplňováno):

Další materiály:

Výukové materiály z přednášky (Doc. Omelka):


Pravděpodobnost a statistika NMAI059

Aktuální informace

 • Výsledky zápočtové písemky jsou vložené v SISu.
 • Opravná zápočtová písemka je společná pro všechny paralelky a bude se psát v pondělí 13.1. od 9:00 v učebně K3 na Karlíně.
 • Podmínky získání zápočtu.

Zadání na cvičení (bude doplňováno):

Doplňující materiály:Letní semestr 2018/2019


Náhodné procesy 1 NMSA334

Zadání na cvičení (bude doplňováno):

 • 18.2.2019 - vytvořující funkce náhodné veličiny
 • 25.2.2019 - náhodný součet náhodných veličin, Galtonův-Watsonův proces
 • 4.3.2019 - Markovovy řetězce
 • 11.3.2019 - klasifikace stavů
 • 18.3.2019 - stacionární rozdělení
 • 25.3.2019 - pravděpodobnost absorpce
 • 1.4.2019 - nekonečné řetězce
 • 8.4.2019 - 1. zápočtová písemka
 • 15.4.2019 - exponenciální rozdělení, Perronův vzorec (výuku povede dr. Dostál)
 • 22.4.2019 - Velikonoce, cvičení se nekoná
 • 29.4.2019 - Markovovy řetězce se spojitým časem
 • 6.5.2019
 • 13.5.2019 - 2. zápočtová písemka

Doplňující materiály:


Pravděpodobnost a matematická statistika NMSA202

Centrální stránka cvičení

 • Odkaz zde.
 • Zde lze nalézt veškeré informace ke cvičení, které jsou společné pro všechny paralelky. Mimo jiné doplňkové příklady k propočítání, seznam doporučené literatury a další odkazy.

Zadání na cvičení (bude postupně doplňováno):

 • 22.2.2019 - klasická pravděpodobnost
 • 1.3.2019 - nezávislost, věta o úplné pravděpodobnosti, Bayesova věta
 • 8.3.2019 -náhodná veličina s diskrétním rozdělením
 • 15.3.2019 -náhodná veličina se spojitým rozdělením
 • 22.3.2019 -náhodné vektory I.
 • 29.3.2019 -náhodné vektory II.
 • 5.4.2019 - první zápočtová písemka + 0-1 zákony
 • 12.4.2019 - konvergence náhodných veličin, silný zákon velkých čísel
 • 19.4.2019 - státní svátek, cvičení se nekoná
 • 26.4.2019 - centrální limitní věta; potřebné tabulky
 • 3.5.2019 - druhá zápočtová písemka
 • 10.5.2019
 • 17.5.2019
 • 24.5.2019 - třetí zápočtová písemka

Doplňující materiály:Zimní semestr 2018/2019


Matematická statistika 1 NMSA331

Průběh cvičení:

V první polovině semestru budou cvičení teoretického charakteru (budeme počítat u tabule). Později do cvičení zařadíme i práci na počítačích v programu R (budeme používat R Studio). Doporučuji nainstalovat si R doma a seznámit se s jeho základy. Dobrým výchozím bodem mohou být materály z kurzu Softwarové prostředky pro matematiku a stochastiku (NMSA 230) od dr. Maciaka.

Aktuální informace

 • Zadání domácího úkolu a data potřebná k vypracování: soccer.csv. Druhá část úkolu se bude odevzdávat na cvičení 8.1.2019.
  Dřívější odevzdání emailem je možné pouze pro úlohy v pdf formátu vypracované v LateXu nebo ve Wordu.

Zadání na cvičení (bude doplňováno):

Další materiály:

Výukové materiály z přednášky (Doc. Omelka):Pravděpodobnost a statistika NMAI059

Aktuální informace

 • Zápočtová písemka se bude psát na cvičení 19.12.2018. S sebou je možné mít kalkulačky. Pro přípravu na písemku je vhodné využít příklady ze cvičení nebo tuto sbírku příkladů k procvičení s výsledky.

Zadání na cvičení (bude doplňováno):

Doplňující materiály:Archiv výuky


Letní semestr 2017-2018
Zimní semestr 2017-2018
Letní semestr 2012-2013
Zimní semestr 2012-2013
Archiv ještě starší výuky: 2011-2012, 2009-2010

Letní semestr 2017/2018


Náhodné procesy 1 NMSA334

Aktuální informace

Zadání na cvičení (bude doplňováno):

 • 22.2.2018 - vytvořující funkce
 • 1.3.2018 - náhodný součet náhodných veličin
 • 8.3.2018 - Markovovy řetězce
 • 15.3.2018- klasifikace stavů Markovova řetězce
 • 22.3.2018- pravděpodobnost absorpce
 • 29.3.2018- nekonečné řetězce
 • 5.4. 2018 - zápočtová písemka
 • 12.4.2018- exponenciální rozdělení, Perronův vzorec
 • 19.4.2018- řetězce se spojitým časem
 • 26.4.2018- vnořený řetězec, stacionární rozdělení
 • 3.5.2018- stacionární rozdělení
 • 10.5.2018 - obecný proces množení a zániku, systémy hromadné obsluhy
 • 17.5.2018 - zápočtová písemka

Doplňující materiály (např. k procvičení):


Pravděpodobnost a matematická statistika NMSA202

Aktuální informace

 • Opravná zápočtová písemka (více viz podmínky získání zápočtu) se bude konat v pondělí 28.5. v K11 od 9:00.
 • Podmínky získání zápočtu jsou uvedené v SISu (viz část Podmínky zakončení předmětu) nebo též v tomto dokumentu. Veškeré výjimky (uznání zápočtu apod.) je nutné řešit přímo s přednášející.
 • Zde budou uváděny pouze informace týkající se naší paralelky cvičení. Veškeré informace ke cvičení, které jsou společné pro všechny paralelky, budou k nalezení na centrální stránce ke cvičení.

Centrální stránka cvičení

 • Odkaz zde.
 • Zde lze nalézt veškeré informace ke cvičení, které jsou společné pro všechny paralelky. Mimo jiné předběžný plán všech cvičení, doplňkové příklady k propočítání, seznam doporučené literatury a další odkazy.
 • Zadání na jednotlivá cvičení budou postupně doplňována, ale budou k dispozici vždy minimálně den (ale většinou více) před cvičením.

Zadání na cvičení (bude postupně doplňováno):Zimní semestr 2017/2018


Matematická statistika 1 NMSA331

Průběh cvičení:

V první polovině semestru budou cvičení teoretického charakteru (budeme počítat u tabule). Později do cvičení zařadíme i práci na počítačích v programu R (budeme používat R Studio). Doporučuji nainstalovat si R doma a seznámit se s jeho základy. Dobrým výchozím bodem mohou být materály z kurzu Softwarové prostředky pro matematiku a stochastiku (NMSA 230) od dr. Maciaka.

Zadání a materiály na cvičení (bude doplňováno):

Doplňující R kódy (např. k procvičení):

Další materiály:

Výukové materiály z přednášky (dr. Omelka):


Pravděpodobnost a statistika NMAI059

Zadání a materiály na cvičení (bude doplňováno):

Doplňující materiály:Letní semestr 2012-2013

Tento semestr probíhalo:

Matematická statistika MS710P05

 • přednáška pro PřF UK
 • úterý 14:00 v M2 (Ke Karlovu 3)

Aktuálně:

 • Poslední zkouška proběhla 12.9.2013.
 • Známky do indexů budu zapisovat po emailové dohodě do konce září.

Materiály k přednášce (bude postupně doplňováno)

Doporučená literatura:

 • přednáškové slidy doplněné o poznámky z přednášky
 • Pavlík J. a kol. (2005): Aplikovaná statistika. Skripta VŠCHT. Náhled a pdf na webu vydavatelství VŠCHT.
 • Zvára K (2006): Biostatistika, Karolinum, Praha

Cvičení z matematické statistiky MS710C05

 • úterý 15:40 PUA (Albertov)
 • cvičení probíhá formou praktické práce na počítači

Podmínky získání zápočtu

 • docházka (možné tři absence) - aktuální stav
 • vypracování domácího úkolu (podrobnější info na prvním cvičení)

Aktuálně:

Zadání a materiály na cvičení (bude doplňováno):

Doplňující materiály k programu R:


Časové řady - cvičení NSTP165

 • pondělí 9:00 a 10:40 v K11
 • cvičení bude probíhat každý týden, účast zde není povinná
 • účast na prvním cvičení (18.2.2013) je povinná, jelikož zde proběhne rozřazení do skupin pro řešení domácích úloh

Podmínky udělení zápočtu:

 • Dostatečný počet bodů z domácích úloh.
 • Absolvování zápočtového testu.
Více podrobností k domácím úlohám a podmínkám zápočtu jsou uvedeny zde.

Aktuálně:

Seznam domácích úloh (bude postupně doplňováno):

Zadání ze cvičení:

OdkazyZimní semestr 2012-2013

Tento semestr probíhalo:
Dříve probíhalo: Archiv vyuky

NMAI059 Pravděpodobnost a statistika - cvičení pro studenty informatiky

Aktuálně:

 • Aktuální stav bodů a zápočtů.
 • Zadání domácí úlohy (včetně pokynů k řešení a termínu odevzdání).
 • Výsledky opravné zápočtové písemky už jsou zohledněny v bodové tabulce. Opravené písemky jsou k dispozici k nahlédnutí u mě během mých konzultačních hodin (tj. aktuálně po předchozí emailové dohodě).
 • Konzultace týkající se látky ze cvičení nebo přednášky jsou možné po předchozí emailové dohodě.

Podmínky udělení zápočtu:

 • Zápis na cvičení v grupíku v SISu.
 • Získání dostatečného počtu bodů za docházku, zápočtovou písemku a domácí úkol - viz přesná formulace podmínek získání zápočtu.

Příklady na cvičení:

Výsledky příkladů ze cvičení (bude postupně doplňováno).

Další materiály:

NUMP013 Pravděpodobnost a statistika I - cvičení pro studenty učitelství

 • Pondělí 9:00 v učebně K6 v liché týdny semestru
 • Přednášející: RNDr. Jitka Zichová, Dr.
 • Výuka probíhá pouze v liché týdny semestru - viz plán níže

Aktuálně:

 • Výsledky opravné zápočtové písemky: Všichni úspěšní studenti již mají zápočet zapsaný v SISu.

Podmínky udělení zápočtu:

 • Aktivní účast (možné 2 absence).
 • Zápočtová písemka.
Podrobnosti k podmínkám zápočtu budou sděleny na prvním cvičení. Studenti kombinovaného studia si účast mohou nahradit alternativní formou (nutná předchozí domluva na začátku semestru).

Příklady na cvičení:

 • Klasická pravděpodobnost: zadání 1.10.2012 (na cvičení byly příklady 1-6, příklad 7 bude příště)
 • Klasická pravděpodobnost, geometrická pravděpodobnost: zadání 15.10.2012 (bylo vše až na příklad 5 (c))
 • Nezávislost, podmíněná pravděpodobnost, věta o úplné pravděpodobnosti, Bayesova věta: 29.10.2012
 • Bayesova věta, náhodná veličina: 12.11.2012
 • Náhodná veličina 26.11.2012
 • 10.12.2012 - zápočtová písemka
 • Střední hodnota diskrétního rozdělení 7.1.2013
Výsledky příkladů ze cvičení (bude postupně doplňováno).

Další materiály

MS710P26 Prezentace výsledků a zpracování experimentálních dat

 • Pátek 9:00 v učebně K10A
 • Výběrový seminář pro studenty PřF UK - oznámení
 • Výuka probíhá v učebně K10A v budově MFF UK na Karlíně (Sokolovská 83)

Podmínky udělení zápočtu:

 • aktivní účast (možné 2 absence),
 • vypracování samostatné statistické analýzy (konkrétní data a metodologie po dohodě - lze dle zájmu).

Jednotlivá cvičení

Předběžná náplň semináře (je možné upravit po dohodě s účastníky):
 • Opakování základních pojmů matematické statistiky a popisné statistiky.
 • Program R. Popis datového souboru.
 • Testy o střední hodnotě.
 • Analýza rozptylu.
 • Korelace. Lineární regrese.
 • Vybrané metody mnohorozměrné statistiky (shluková analýza, metoda hlavních komponent, diskriminační analýza).
 • Dle času a zájmu další statistické metody.
Doporučená literatura:
 • Zichová, J.: Plánování experimentů a predikční vícerozměrná analýza. Karolinum, Praha, 2007.
Rozšiřující literatura:
 • Meloun M., Militký J.: Statistické zpracování experimentálních dat. Plus, Praha, 1994.
 • Varmuza K. and Filzmoser P.: Introduction to Multivariate Statistical Analysis in Chemometrics. CRC Press 2009.
 • Wehrens, R.: Chemometrics with R. Springer 2011.

NEKN042 Cvičení z ekonometrie

 • Pondělí v 10:40 v K11 v liché a sudé týdny.
 • Na čas cvičení je rezervován také lab K10A pro možnost práce na domacích úkolech.
 • Cvičení vede RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.

Aktuálně:

 • Soutěž Analytics Challenge již zná výherce. Všem, kteří se zúčastnili, děkujeme za dobrou reprezentaci.

Jednotlivá cvičení