Jakub Hrnčíř

zpět na hlavní stránku

Matematické setkávání na MFF

Aktuální informace

Sedmé setkání se uskuteční ve čtvrtek 29. 6. od 14 do 16 hodin v učebně K7. Na programu je pokračování v debatě nad nápady ke zlepšení studia. Konkrétněji: určitě si položíme otázku, jaký způsob zkoušení je smysluplný. Další otázky vyplynou podle zájmu a návrhů přítomných, není vyloučeno ani vrátit se k něčemu z minula. Není problém přijít, i když jste minule nebyli. Může být užitečné přečíst si zápis z minula.

Program - Burzu nápadů ke studiu na MFF - navrhla Kristýna Šmídová:

Každý z nás si doma rozmyslí, co ho v poslední době napadlo, že by mohlo pomoci zlepšit učení (se) na matfyzu. Důležité je, že bychom měli hovořit konkrétně. Takže například není žádoucí přicházet s nápady typu "Napadlo mě, že by bylo dobré lépe pracovat s motivací studentů.", naopak nápady typu "Napadlo mě, že pro motivaci studentů bychom mohli udělat ..." jsou dostatečně konkrétní. Smyslem setkání není najít nějaký cíl, který bychom následně mohli sledovat, ale prostě si jen říci, co nás napadá a vyslechnout, co napadá ostatní. Nemá tedy smysl si říkat, že nějaký nápad nepřednesu, protože si myslím, že by se to určitě nikomu nechtělo realizovat. Šíře nápadů, se kterými můžeme na setkání přijít, je omezena pouze konkrétností. Můžeme se tedy s ostatními podělit třeba i o to, jak si představujeme ideální podobu studia na matfyzu. Nápady také nemusí být přímo z naší hlavy. Může se jednat i o něco, co jsme odkoukali jinde a myslíme si, že by bylo přínosné to přenést i na matfyz. Je možné, že něco by se dalo snadno zlepšit, jen kdyby ten správný člověk měl tu správnou informaci. Samozřejmě pro účast na setkání nebude nutno podmínkou přijít s nějakým nápadem. Naopak bude skvělé, když se nikdo nebude bát přijít jen poslouchat.

Nelze předpovědět, kam nás takové setkání nasměruje. Možná se někdo osmělí pustit se do něčeho, co mu už dlouho leží v šuplíku. Možná se někdo inspiruje a zlepší své učení. Možná se do něčeho pustíme společně. Pravděpodobné je, že vyvstanou nějaká zajímavá témata pro další setkávání.

Minulá setkání

Šesté setkání se konalo 21. 6. Na programu byla debata nad nápady na zlepšení studia na MFF, a nad tím, co jsou vlastně problémy současné podoby studia (zápis).

Páté setkání se konalo 4. 5. Na programu byla debata nad esejí "On Proof and Progress in Mathematics" Williama P. Thurstona. (dostupná zde).

Čtvrté setkání se uskutečnilo v dne 17. 3. Tématem byl problém povrchního učení nahlížený skrze pojmy didaktiky matematiky: poznávací proces a formální znalost.

Dosavadní zápisky z 2. a 3. setkání.

Třetí setkání se uskutečnilo v dne 6. 1. Pokračovali jsme v tématu z minula: Jaké dovednosti a schopnosti matematik potřebuje?

Druhé setkání se uskutečnilo dne 9. 12. Dali jsme dohromady své postřehy k otázce: Jaké dovednosti a schopnosti matematik potřebuje?

První setkání se uskutečnilo dne 11. 11. V debatě jsme se odrazili od našich odpovědí na otázku "Kdy se mi v životě dařilo nejvíce do matematiky proniknout a čím to bylo?"

Shrnutí postřehů z prvního setkání

Učení se je celoživotní proces, zvláště v intelektuální práci, jakou je věda nebo učitelství. Učením se strávíme nejspíše velkou část života, proto je důležité přemýšlet o tom, jak se učit efektivně (a to z dlouhodobého hlediska).

To nejdůležitější a nejnutnější pro to, abychom se při studiu naučili matematiku co nejlépe, je mít správný přístup (a ten také můžeme nejsnáze měnit).

O učení se učení: je až zarážející, jak málo se ve školách tematizuje samotné učení se, přestože jím trávíme desítky let života a bylo by dost užitečné ty léta nepromarnit. Přitom mnozí máme zkušenost, kdy jsme až po několika letech vysokoškolského studia přišli na to, že musíme velmi změnit svůj přístup ke studiu, a že jsme mnoho času promarnili neefektivním způsobem studia. Z toho plyne následující otázka, které se v naší skupině budeme chtít věnovat:

Původní pozvánka

Jak získávat v matematice nadhled? Jak jí rozumět v souvislostech? Jak se ji skutečně naučit, nebo jak ji dobře učit druhé?

Má smysl se dívat na matematiku jako na jazyk, kterým myslíme?

A je možné nějak přispět ke zlepšení vyučování a studia na MFF?

Na matematické sekci MFF zatím není mnoho příležitostí přemýšlet o otázkách, které jsou důležité pro studium i výuku matematiky – ve formální výuce pro ně bohužel není prostor. Proto chci založit neformální skupinu, ve které bychom se mohli těmto i dalším otázkám věnovat. Přesný program bychom řídili našimi náměty a otázkami, účastnit se mohou studenti i vyučující. Podle složení a potřeb skupiny se můžeme více soustředit na didaktiku a praktické otázky k výuce, na sdílení zkušeností, na vytváření nadhledu nad vyučovanými předměty, nebo třeba na obecnější otázky z filozofie nebo historie matematiky.

Máš-li zájem se účastnit se společného setkávání a přemýšlení, nebo se chceš dozvědět více, napiš mi na e-mail (adresa nahoře).

Podrobnější informace (FAQ)

"Proč se vůbec setkávat?"

"Ale taková iniciativa už přece existuje..."

Ano, na KMA existuje řada akcí s názvem "Povídání o učení", kterých se také účastním. Typicky jedná o semináře s prezentací pozvaného hosta a následnou debatou, které se konají asi dvakrát za semestr.

"A co konkrétně budeme dělat?" Navrhy témat jsou pouze pro ilustraci možné náplně. Skutečná náplň bude vycházet z toho, jaké otázky a témata budeme vnímat jako palčivá a na jakých se dohodneme v rámci skupiny.