Petr Honzík

Katedra matematické analýzy MFF UK

Sokolovská 83, 186 75 Praha 8

Výuka:

RozvrhÚvod do komplexní analýzy

Seznam definic a vět, probraných v průběhu přednášky:

Přednáška

Pro získání zápočtu je potřeba pravidelná účast na cvičení. Zápočet je nutný pro účast na zkoušce. Zkouška bude mít písemnou a ústní část. U zkoušky je třeba prokázat schopnost řešit úlohy podobné těm ze cvičení a znát definice a věty i s důkazy.

Příklady na procvičení lze nalézt ve sbírce

Jiří Kopáček a kolektiv Příklady z matematiky pro fyziky [IV] .

Seznam cvičení

Vzorová písemka

Research:

Google scholar page