Petr Honzík

Katedra matematické analýzy MFF UK

Sokolovská 83, 186 75 Praha 8

Výuka:

RozvrhMatematická analýza I

Seznam definic a vět, které probereme v průběhu přednášky:

Přednáška

Seznam příkladů, které společně probereme na cvičení

Cvičení

V průběhu cvičení budeme psát dvě zápočtové písemky, na konci semestru bude jedna opravná písemka. Pro získání zápočtu je potřeba 50% bodů z obou písemek dohromady. Zkouška bude mít písemnou a ústní část, temíny budou vypsány později. U zkoušky je třeba prokázat schopnost řešit úlohy podobné těm ze cvičení a znát definice a věty i s důkazy. Další příklady na procvičení lze nalézt ve sbírkách

Jiří Kopáček a kolektiv Příklady z matematiky pro fyziky [I] a [II] .

Důkazy vět lze nalézt například ve skriptech Pick, Hencl, Spurný, Zelený (jsou to podrobnější skripta pro studenty matematiky.)

Research:

Google scholar page