Petr Honzík

Katedra matematické analýzy MFF UK

Sokolovská 83, 186 75 Praha 8Výuka:Matematika 1 (FSV): Kurs má centrální stránku v MoodluMatematická analýza I : Stránka předmětu

Research:

Google scholar page