Petr Honzík

Katedra matematické analýzy MFF UK

Sokolovská 83, 186 75 Praha 8

Výuka:

Rozvrh


Úvod do komplexní analýzy

PřednáškaCvičení 1 Cvičení 2 Cvičení 3 Cvičení 4 Cvičení 5 Cvičení 6 Cvičení 7 Cvičení 8 Cvičení 9 Cvičení 10 Cvičení 11 Cvičení 12Research:

Google scholar page