KAFKA // Seminář z kombinatorické, algoritmické a finitní algebry
English
Cesky
St - seminární místnost KA 15:40

Seminář poskytuje studentům, doktorandům, postdoktorandům i členům katedry prostor pro prezentaci vlastních výsledků v prostředí s výraznější zpětnou vazbou. Prezentace jsou zpravidla zaměřeny i na výklad důkazu, nebo alespoň jeho hlavních myšlenek, ve formě srozumitelné všem účastníkům.

Na semináři příležitostně vystupují zahraniční hosté s referáty cílenými na mladší publikum.

Témata semináře mohou přesahovat oblast vymezenou jeho názvem.

Těšíme se na Vaši účast.

Libor Barto, Aleš Drápal, Štěpán Holub, David Stanovský
PROGRAM
email
Stránku udržuje Štěpán Holub. Dotazy a náměty směřujte na  

KAFKA má prázdniny