Vyučované předměty

V zimním semestru

NMAI059-CS Pravděpodobnost a statistika. Povinná přednáška programu Informatika.

Domácí úkol je povinností k zápočtu. Jeho zadání je společné pro všechny. Odevzdávejte jej papírově nejpozději na cvičení 7.12.2018 a neváhejte se přitom pocvičit v TeXu.
Český text k přednášce vzniklý v akademickém roce 2017/2018. Během semestru může dojít k drobným úpravám a rozšíření.
Stránky dr. Hudecové s příklady na cvičení. Doplňkové příklady ke cvičením.

NMAI059-EN Probability and Statistics

Lecture notes 2018/2019 in English. This text is not complete textbook; it is just a content of the lectures, a list of definitions, theorems, problems and some remarks. It is updated and extended almost every week.
Exercises homepage of dr. Vitali
Recommended textbook: G.R.Grimett and D.R.Stirzaker, Probability and Random Processes.

V letním semestru

Stochastická analýza. Postupně připravuji text k tomuto předmětu. Zatím mám jen nějaké základy. Přednáška je každoročně trochu pozměněná a měnit se bude i v souvislosti s novou akreditací magisterského studia (od akademického roku 2013/14). Můžete se podívat na požadavky ke zkoušce
Cvičení vede Petr Dostál

Spojité martingaly a čítací procesy. Prerekvizita předmětu Analýza dat o přežití. Naučíme se pojmy jako stochastický integrál, martingal se spojitým časem, prediktabilní proces, centrální limitní věta pro martingaly. Důležité pro porozumění statistickým modelům a analýze dat o přežití. Postupně vznikají stručné poznámky k přednášce.

Pravděpodobnost a matematická statistika. Základní a povinná přednáška v bakalářském studiu. Jde o prerekvizitu ostatních bakalářských předmětů našeho oboru: takže bez jeho absolvování si nezapíšete návazné předměty (TP1, MS1 a 2, NP1, ...).

Nemarkovská teorie obsluhy (dříve Teorie skladu a obsluhy, letos nevyučováno!). Probíráme vybrané partie z nemarkovských systémů obsluhy. Na cvičení jsou jednak referáty studentů z vybrané knihy a rozšiřující partie k přednášce (zejména teorie obnovy).