Témata pro doktorské disertace

Doktorské studium

Zadat téma doktorské disertace je docela velký závazek. Proto dohodě o doktorském studiu bude předcházet důkladná diskuse s uchazečem (záleží na tom, jak moc dobře vás znám z předchozího studia). Téma musí být nosné z hlediska publikací a únosné z hlediska doktorandových možností a schopností. Takových nosných témat není mnoho, takže opravdu velmi zvažuji, zda, kdy a komu doktorské studium slíbím.

Jedno z témat, které standardně nabízím je hloubka dat. Jako jemný úvod do problematiky je možné použít přehledový článek, který jsem sepsal pro ROBUST 2008 (ale od té doby se už také mnohé změnilo). Hloubka dat je nástroj neparametrické povahy pro analýzu mnohorozměrných (i nekonečně) náhodných veličin. Zhruba řečeno jde o rozšíření pojmu pořadí na prostory, kde nemáme možnost definovat přirozené lineární uspořádání.

Další témata, která jsem ochoten vypsat je v tuto chvíli nutné se mnou předem probrat. V zásadě se nebráním žádné pravděpodobnosti a statistice, ale musím získat alespoň nějakou jistotu, že práce povede ke zdárnému konci.

Další možná témata:
funkcionální data, stochastická analýza a spojité martingaly, pravděpodobnost a statistika na varietách, teorie extémních hodnot, ...

Jak na to?

Nebojte se mne kontaktovat, pokud vás cokoliv zaujme či napadne. Rád se dozvídám nové věci a hraju si se „starými“. Jsem rád, když je matematika hrou.

Nabídka

diplomových a bakalářských prací

témat disertace

něčeho ke čtení