Metody matematické statistiky

Doporučená studijní literatura:

Stručný rozvrh přednášky: teoretické principy odhadování a testování, odhady parametrů normálního rozdělení, konfidenční intervaly, testy o středních hodnotách, regresní analýza, základní mnohorozměrné metody (hlavní komponenty, shluková analýza).

Týden 1

Týden 2 Týden 3 Týden 4 Týden 5 Týden 6 Týden 7 Týden 8 Týden 9 Týden 10 Týden 11 Týden 12 Týden 13