Informace o zkoušce:

Zkouška má dvě části:

a) písemný úkol je potřeba zaslat e-mailem na hlavka@karlin.mff.cuni.cz, dole je upřesnění

b) ústní část: zkouška se koná v pracovně Hušková, 1. patro budovy MFF UK, Sokolovská 83

Písemný úkol ve formátu PDF musí být odeslán nejpozději týden před termínem zkoušky na email hlavka@karlin.mff.cuni.cz (a před zkouškou musí být schválen, případně opraven).

V písemném úkolu je třeba:

Úspěšné zvládnutí zkoušky přejí Zdeněk Hlávka a Marie Hušková