Stanislav Hencl, MFF UK

Seminář Matematické metody v praxi

17.10. Matúš Maciak (KPMS MFF): Linearní regrese: A weapon of math destruction?
plakát O praktických aplikacích lineární regrese a důležitosti korektního aplikování metody. prezentace

31.10. Iveta Hnětynková (KNM MFF): Diamanty jsou věčné
plakát O spolupráci s firmou Preciosa a matematickém zpracování obrazu. prezentace

14.11. Jan Vybíral (FJFI ČVUT): Support Vector Machine a její aplikace ve fyzice pevných látek a bioinfomatice
plakát Představíme základní algoritmus řešení klasifikačních problémů, support vector machine a jeho varianty. Ukážeme aplikace ve fyzice pevných látek a bioinfomatice. prezentace

28.11. Ivan Mizera (University of Alberta): Vynález zkázy (pojednání o metodě)
plakát O využití teorie statistického rozhodovaní na optimalizaci přidělování personalizovaných televizných reklam.

12.12. Jan Kalina (UÍ AV ČR): Klasifikační metody (nejen) pro molekulárně genetická data
plakát Přednáška vysvětlí principy klasifikačních metod, které se používají pro analýzu vysoce dimenzionálních genetických dat. prezentace

LS 2018/2019:

20.2. Václav Kučera (KNM MFF): Metoda konečných prvků, aneb ne všechno se dá spočítat ručně
plakát O numerickém řešení parciálních diferenciálních rovnic. prezentace

6.3. Šárka Hudecová (KPMS MFF): Časové řady aneb umění předpovídat budoucnost
plakát Přednáška poskytne základní úvod do problematiky časových řad a ilustruje ho na na několika příkladech. prezentace

20.3. David Stanovský (KA MFF): Matematika ve službách kryptografie
Přednáška o metodách současné kryptografie, o běžně používaných šifrách a o matematice, která za nimi stojí. prezentace

3.4. Martin Michálek (RSJ): Fenomén neuronových sítí
plakát Přednáška poskytne základní úvod do problematiky neoronových sítí. Ukáže jejich možné aplikace a také popíše základní model neuronové sítě.

17.4. Martin Branda (KPMS MFF): Náhoda a nejistota v úlohách matematické optimalizace - příklady z praxe
plakát Přehledová přednáška o aplikacích optimalizace v logistice, marketingu, pojištovnictví, energetice apod.

15.5. Zdeněk Hlávka (KPMS MFF): Za hranice hlavních komponent
O metodě hlavních komponent, která se používá ke snížení dimence vysoce-rozměrných dat.