Stanislav Hencl, MFF UK

Seminář Matematické metody v praxi

17.10. Matúš Maciak (KPMS MFF): Linearní regrese: A weapon of math destruction?
plakát O praktických aplikacích lineární regrese a důležitosti korektního aplikování metody. prezentace

31.10. Iveta Hnětynková (KNM MFF): Diamanty jsou věčné
plakát O spolupráci s firmou Preciosa a matematickém zpracování obrazu. prezentace

14.11. Jan Vybíral (FJFI ČVUT): Support Vector Machine a její aplikace ve fyzice pevných látek a bioinfomatice
plakát Představíme základní algoritmus řešení klasifikačních problémů, support vector machine a jeho varianty. Ukážeme aplikace ve fyzice pevných látek a bioinfomatice.

28.11. Ivan Mizera (University of Alberta): Vynález zkázy (pojednání o metodě)
plakát O využití teorie statistického rozhodovaní na optimalizaci přidělování personalizovaných televizných reklam.

12.12. Jan Kalina (UÍ AV ČR): Klasifikační metody (nejen) pro molekulárně genetická data
plakát Přednáška vysvětlí principy klasifikačních metod, které se používají pro analýzu vysoce dimenzionálních genetických dat.