Stanislav Hencl, MFF UK

Seminář Matematické metody v praxi

17.10. Matúš Maciak (KPMS MFF): Linearní regrese: A weapon of math destruction?
plakát O praktických aplikacích lineární regrese a důležitosti korektního aplikování metody. prezentace

31.10. Iveta Hnětynková (KNM MFF): Diamanty jsou věčné
plakát O spolupráci s firmou Preciosa a matematickém zpracování obrazu.

14.11. nebo 28.11. Ivan Mizera (University of Alberta): k doplnění
o metodě LASSO.

14.11. nebo 28.11. domlouváme

12.12. Jan Kalina (UTIA AV ČR): k doplnění
o problému klasifikace.