Seznam účastníků semináře STOCHASTIKA 2009

Beneš Viktor (KPMS)
Dientsbier Jan (KPMS)
Dokoupilová Pavla (PřF MU Brno)
Došlá Šárka (KPMS)
Frcalová Blažena (KPMS)
Helisová Kateřina (KPMS a FEL ČVUT)
Hlávka Zdeněk (KPMS)
Honzl Ondřej (KPMS)
Hušková Marie (KPMS)
Jandová Hana (KPMS)
Jurczyk Tomáš (KPMS)
Kaluža Jan (KPMS a ÚTIA)
Karlová Andrea (KPMS a ÚTIA)
Kupsa Michal (ÚTIA)
Kvitkovičová Andrea (KPMS)
Lachout Petr (KPMS)
Maciak Matúš (KPMS)
Madurkayová Barbora (KPMS)
Matúš František (ÚTIA)
Pešta Michal (KPMS)
Saxl Ivan (MÚ AV)
Staněk Jakub (KPMS)
Šnupárková Jana (KPMS)
Štěpán Josef (KPMS)
Timková Jana (KPMS a ÚTIA)
Volf Petr (ÚTIA)
Volfová Marie (host)
Vopatová Kamila (PřF MU Brno)
Wimmer Gejza jr. (MÚ SAV a ÚM SAV Bratislava)
Zikmundová Markéta (KPMS)