Univerzita třetího věku — Zajímavá matematika

kontaktní info               Oficiální informace

od 13. října 2016 (ZS) a od 23. února 2017 (LS) každý čtvrtek 14:00 až 15:30, učebna K6 (přízemí)
kalkulátory s sebou

v akademickém roce 2016/17 bude kurz věnován tématům:
- obsah a objem — z různých úhlů pohledu,
- základy diferenciálního a integrálního počtu a rozmanitá využití,
- numerické výpočty: různé způsoby výpočtu čísla π,
- algebraicko-geometrické okénko: permutace, determinanty,
- počátky moderní algebry — řešení rovnic,
- zajímavosti z aritmetiky a algebry (číselné obory),
- geometrie v komplexní souřadnici

slavnostní zakončení akademického roku: 2. 6. 2017 od 11 hodin v Karolínu

Osnova kurzu v letním semestru 2017

25. 5. 2017:
čísla celá a racionální - co mají společného
prvočísla: zajímavosti

18. 5. 2017:
reálná čísla: Dedekindovy řezy, axiomatické zavedení, desetinné rozvoje

11. 5. 2017:
nekonáme se


4. 5. 2017:
Eukleidovy postuláty, struktura matematické věty v Základech
počátky exaktního zavedení číselných oborů: přirozená čísla (Peano, von Neumann)

27. 4. 2017:
počátky axiomatizace matematiky
číselné obory

20. 4. 2017:
M. Hauptman: zajímavosti ze světa kvazigrup, prezentace

13. 4. 2017:
zelený čtvrtek - nekonáme se

6. 4. 2017:
grupy permutací a řešitelnost rovnic n-tého stupně:
základní myšlenky na příkladu kubické rovnice

30. 3. 2017:
casus irreducibilis a úvod do grup

23. 3. 2017:
kvadratická rovnice - řešení různými způsoby

16. 3. 2017:
kubická rovnice: prezentace

9. 3. 2017:
Napierova tabulka logaritmů
úvod do algebry - kvadratická rovnice

2. 3. 2017:
odmocniny podle Héróna z Alexandrie
logaritmy - úvod

23. 2. 2017:
Elementární úvod do speciální teorie relativity


Osnova kurzu v zimním semestru 2016

13. 10. 2016:
Archimédův kodex - úvodní historické okénko

20. 10. 2016:
Archimédova Metoda - unikátní způsob určování obsahů a objemů
obsah Archimédova spisu Metoda
objem a těžiště úseče rotačního paraboloidu

27. 10. 2016:
objem koule - určení Archimédovou metodou a jiné způsoby
poznámka: Archimédův zákon - podoba v Archimédově kodexu
základní princip Eudoxovy exhaustační metody

3. 11. 2016: nemohli jsme se konat (byl jsem služebně pryč)

10. 11. 2016:
Eudoxova exhaustační metoda (Archimédovo měření kruhu)
objem jehlanu

17. 11. 2016: státní svátek, nekonáme se

24. 11. 2016:
výpočet obsahů mnohoúhelníků pomocí souřadnic, determinanty

1. 12. 2016:
determinanty 2. řádu (geometrické znázornění)
význam diferenciálního počtu, definice derivace, derivace xn
Babuškův paradox; užití derivací ve fyzice, volný pád

8. 12. 2016:
volný pád
Taylorův rozvoj
konstrukce mapy vhodné pro navigaci — Mercatorova mapa

15. 12. 2016:
aplikace diferenciálního a integrálního počtu:
radiouhlíková metoda, řetězovka, mýdlová bublina a samonosný oblouk,
matematické kyvadlo, visuté mosty, matematické kyvadlo