Univerzita třetího věku — Zajímavá matematika

kontaktní info               Oficiální informace

od 12. října 2017 každý čtvrtek 14:00 až 15:30, učebna K6 (přízemí)
kalkulátory s sebou

V akademickém roce 2017/18 bude kurz věnován tématům:
- pojem funkce
- goniometrie
- kuželosečky
- řetězové zlomky
- numerické výpočty: různé způsoby výpočtu čísla π,
- základní planimetrické věty
- komplexní čísla (a geometrie)

Osnova kurzu v zimním semestru 2017

12. 10. 2017:
funkce: relace, zobrazení
úvod do goniometrie - seqed

19. 10. 2017:
počátky goniometrie v antice, délky ročních období
Klaudios Ptolemaios a jeho Almagest, základní myšlenka výpočtu tabulky délek tětiv
výpočty některých význačných hodnot funkcí sinus a kosinus (a usměrňování zlomků)

26. 10. 2017:
výpočet hodnoty funkce sinus
Ptolemaiova věta; součtové vzorce a jejich význam
sinus 1° - Ptolemaiův odhad a al-Kášího výpočet
Árjabhata a jeho báseň

2. 11. 2017: pozor - nekonáme se

9. 11. 2017:
překvapivé aplikace goniometrických vzorců - letecké bombardéry

16. 11. 2017:
kuželosečky: názvy kuželoseček, Avicenova konstrukce paraboly, trojúhelníková konstrukce elipsy, obsah elipsy pomocí Cavalieriho principu

23. 11. 2017:
nejspíše začneme o 10 minut později

30. 11. 2017: pozor - nekonáme se

7. 12. 2017:

14. 12. 2017:

4. 1. 2018:

11. 1. 2018: